هلمند: ۲ عسکر مزدور با درازنوف در نهرسراج کشته شدند

صبح امروز حوالی ساعت ۷، مجاهدین امارت اسلامی بر گزمهء پیاده عساکر اردو بر روی سرک منتهی به قندهار در منطقه یخچال نهرسراج از مربوطات ولسوالی گرشک ولایت هلمند حمله کردند که در نتیجه ۲ عسکر دشمن با سلاح درازنوف در جا کشته و مابقی از منطقه فرار کردند.

۲۰۱۷/۱۲/۷

Social Networks
Social Networks
Social Networks
Social Networks

Related posts