تازه ترین ها

هلمند: دشمن مشترک در هنگام چاپه تعدادی از مردم را گروگان گرفتند

حوالی ساعت ۱۰ نیمه شب گذشته اشغالگران آمریکایی بهمراه قاتلان اجرتی خود با استفاده از هیلی کوپترها در منطقه تاک مسجد قلعه گز از مربوطات ولسوالی گرشک ولایت هلمند چاپه زدند. در هنگام چاپه تعدادی از باشندگان منطقه  را به حیث گروگان و بخاطر جلوگیری از حملهء متقابل مجاهدین نزد خود نگه داشتند. عساکر اشغالگر هنوز هم در منطقه حضور دارند و از مردم ملکی بحیث سپر انسانی استفاده می کنند.

۲۰۱۷/۱۲/۷

Related posts