تازه ترین ها

کابل: یکعرادهرینجر در قره باغ نابود و۳ عسکرکشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، یک عراده رینجر عساکر اداره مزدور درمنطقه باغ عارف ولسوالی قره باغ ولایت کابل شکار ماین گردید.

انفجار ساعت ۶ شام دیروز صورت گرفت که دراثران رینجر کاملا نابود گردید و۳ عسکر دران کشته وزخمی شدند.

Social Networks
Social Networks
Social Networks
Social Networks

Related posts