تازه ترین ها

عساکر اشغالگر امریکایی ومزدوران داخلی شان در ننگرهار ومیدان وردگ ۲۷ تن ملکی را شهید کردند

عساکر اشغالگر امریکایی ومزدوران داخلی شان در ننگرهار ومیدان وردگ ۲۷ تن ملکی را شهید کردند

بر اساس خبر، طیارات عساکر اشغالگر امریکایی منطقه غوگیز ودوآب ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار را بی رحمانه بمباران نمودند و۲۳ فرد بی دفاع ملکی را شهید و۲ تن دیگر  را زخمی ساختند.

نخست طیارات امریکایی منازل مردم عامه را درمنطقه دوآب ولسوالی حصارک بمباران نمود  وبشمول یک مستری( گل ماما) با ۳ فرزند ویک تن از باشنده گان همین منطقه را شهید کردند.

بعدا منازل مردم را تلاشی کرده وپول نقد واشیای قیمتی شان را به یغما بردند.

حادثه دومی در منطقه غوگیز آن  ولسوالی یک زندان ملکی امارت اسلامی را که همه زندانیان جنایی وحقوقی دران نگهداری میشد، بمباران نموده و۱۸ تن زندانی مظلوم را شهید و۲ تن دیگر را زخمی ساختند.

درهردو حادثه مجاهدین آسیبی نرسیده است.

حادثه سومی در منطقه کوکدره ولسوالی حصارک هنگامی بمیان آمده که یکعراده موتر مجاهدین دراثر بمباران عساکر اشغالگر امریکایی تخریب گردید وبشمول یک سرگروپ ۴ تن مجاهد شهید شدند.

همچنان  عساکر اشغالگر امریکایی با مزدوران داخلی شان درمنطقه تنگی ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ چاپه انداختند.

ودروازه های مردم را شکستند ودارای های آنان را غارت کردند و۴  فرد بی دفاع ملکی (رشید، کاظم، مجیب، ویک تن دیگر)را شهید و۴ تن دیگر را باخود بردند.

ودراین حادثه نیز به مجاهدین اسیبی نرسیده است.

وباید گفت که مجاهدین امارت اسلامی با استفاده از تاکتیک های خاص حملات وچاپه های دشمن را  بی تاثیر ساخته اند اما دشمن جبون که در چاپه وحمله دست اوری نداشته باشند، نخست بالای منازل مردم بمباران مینمایند وبعدا به کشتار مردم بی دفاع می پردازند وبالای آنان مجاهد نام میگذارند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی

۱۴۳۹/۳/۱۹هـ ق

۱۳۹۶/۹/۱۶ هـ ش ــ ۲۰۱۷/۱۲/۷م

Related posts