تازه ترین ها

هرات: ۲۰۰ خانواده در رباط سنگی از امارت اسلامی اعلام حمایت کردند

هرات: ۲۰۰ خانواده در رباط سنگی از امارت اسلامی اعلام حمایت کردند

براساس خبر ارسالی مجاهدین امارت اسلامی از ولایت هرات: امروز صبح در منطقه خواجه سبزپوش ولسوالی رباط سنگی ۲۰۰ خانواده در نتیجهء تلاش های کمیسیون دعوت و ارشاد امارت اسلامی و درک حقایق از امارت اسلامی اعلام حمایت کردند.

آنها در جریان گردهمایی وعده سپردند که پس از این تحت چتر امارت اسلامی به جهاد مقدس ادامه داده و از مجاهدین امارت اسلامی حمایت کامل خواهند کرد.

۲۰۱۷/۱۲/۷

Related posts