هرات: یک عسکر در شیندند با سلاح لیزر به قتل رسید

شب گذشته حوالی ساعت ۱۰ یکتن از عساکر دشمن در منطقهء عزیزآباد ولسوالی شیندند در کمین مجاهدین امارت اسلامی با سلاح لیزر هدف قرار گرفته و در جا به قتل رسید.

۲۰۱۷/۱۲/۷

Social Networks
Social Networks
Social Networks
Social Networks

Related posts