فاریاب: یک قومندان مهم دشمن در شیرین تگاب هدف حمله قرار گرفت

خبر ارسالی از ولایت فاریاب حاکیست: ساعت ۳ عصر امروز مجاهدین امارت اسلامی در یک حمله غافلگیرانه یکتن از قومندانان مزدور دشمن بنام قومندان شمس الدین را را هدف حمله قرار دادند.

۲۰۱۷/۱۲/۷

Social Networks
Social Networks
Social Networks
Social Networks

Related posts