تازه ترین ها

قندهار: یک جاسوس مشهور در بولدک هدف حمله قرار گرفت

حوالی ساعت ۱ عصر امروز مجاهدین امارت اسلامی در یک عملیات غافلگیرانه یکی از جاسوسان مهم دشمن و پدر قومندان جاجو را در مقابل مارکیت سوپر امین در بازار ویش ولسوالی بولدک هدف حمله قرار دادند.

قومندان جاجو یکی از افراد نزدیک و مهم قومندان عبدلرازق بود که سه سال پیش در نتیجهء حمله مجاهد فدایی به هلاکت رسید و پدرش نیز همانند فرزندش یکی از افراد ظالم و مهم دشمن بود که مردم و مجاهدین را آشکارا آزار و اذیت می نمود.

۲۰۱۷/۱۲/۷

Related posts