تازه ترین ها

۵۰ فلسطینی در حمله اسرائیلی های غاصب زخمی شدند

۵۰ فلسطینی در حمله اسرائیلی های غاصب زخمی شدند

رسانه های فلسطینی گزارش داده اند که در جریان یورش عساکر اشغالگر اسرائیلی در مناطق مختلف فلسطین دها تن زخمی شدند.

پس از تصمیم ترامپ جوانان فلسطینی در مناطق مختلف از جمله بیت الحم، بیت ایل، الخلیل و کرانه غربی  علیه اسرائیل و آمریکا تظاهرات کردند.

عساکر اشغالگر اسرائیلی در جواب این اقدام صلح آمیز فلسطینیان از خشونت، سلاح گرم و گاز اشک آور استفاده کرده و آنها را هدف مرمی قرار دادند.

در اقدامی دیگر یک یهودی متعصب با موتر خود چندین فلسطینی را در بیت جالیا زیر گرفت و زخمی نمود. گزارش می افزاید در این اقدام ۹ تن فلسطینی زخمی شدند.

همچنین گزارش شده که تعداد زیادی از فلسطینیان توسط عساکر اشغالگر اسرائیلی دستگیر و زندانی شده اند.

حسن مبشر

Related posts