تازه ترین ها

بازیهای فتنه گرایانهء ادارهء کابل

بازیهای فتنه گرایانهء ادارهء کابل

خوانندگان می دانند که هفتهء گذشته تعدادی از مقامات پیشین ادارهء کابل در قندهار نشستی دایر کرده بودند، که شماری از وکلاء حاضر نیز در آن حضور داشتند. آنها دربارهء فساد اداری و اخلاقی وسیعی که در داخل ادارهء کابل وجود دارد آشکارا سخن گفتند و افزودند که فساد اداری اکنون از سطح افراد بلندتر رفته و مقامات بلند رتبه به شکل یک شبکه آنرا به پیش می برند.

همچنین شرکت کنندگان گفتند که فتنهء ایجاد داعش از سوی مقامات ادارهء کابل در افغانستان ایجاد شده است، تمویل مالی می شوند و اهداف مشخص برایشان دیکته می شود. ما نیز عملاً در میدان نبرد مشاهده می کنیم که اشغالگران و مزدورانشان بصورت منظم از داعش حمایت می کنند. نمونهء اخیر آن مثال ولسوالی خوگیانی ننگرهار است. هنگامیه هفتهء گذشته فتنه گران داعشی بر بعضی از مناطق ولسوالی خوگیانو در ننگرهار حمله کردند، اشغالگران آمریکایی و نیروهای ادارهء کابل نظاره گر بودند، و عملیاتی را انجام ندادند، اما وقتیکه مجاهدین امارت اسلامی بر خلاف آنها عملیات خود را آغاز کردند، و در مدت کوتاهی مناطق ادور خوگیانو و سور داگ را از داعشی ها تصفیه و پاکسازی کردند. در حالیکه که اختطافگران داعشی در حال فرار بودند، عساکر ادارهء کابل اهم از اردو، پولیس و اربکی و همچنین قوای هوایی اشغالگران به منطقه آمدند و بر مجاهدین حملات سلاح های ثقیله و خفیفه و میزائیل و هاوان را شروع کردند. تا جائیکه مجاهدین مجبور شدند از تعقیب داعشی ها بازگردند و به نگهداری مناطق تفصیه شده اکتفا کنند.

این بار نخست نیست که اشغالگران و نیروهای ادارهء کابل داعشی ها را از شکست کامل نجات می دهند، بلکه در جریان چندین سال به کرات و مرات حوادث اینچنینی رخ داده است. ملت مسلمان افغانستان همهء اینها را با چشم سر مشاهده می کند؛ از اینرو ما به جهانیان اعلام می کنیم که فتنهء داعش در کشور ما از طرف اشغالگران و ادارهء کابل ایجاد شده و به پیش برده می شود. امارت اسلامی که خانه و نیروی مشترک تمام ملت افغانستان است، توان آنرا دارد که در مدت کوتاهی وجود این فتنه را خاتمه دهد، اما اشغالگران آمریکایی و نیروهای دست نشانده مانع عملی شدن آن  می شوند.

همچنین ما به ملل متحد نیز اعلام می کنیم که بر کشورهای متجاوز افغانستان فشار بیاورد تا به پروژهء داعش تحت نام جنگ با دهشت افکنی خاتمه دهند و خودشان نیز از کشور پر افتخار ما بیرون شوند.

استقلال کشور و ایجاد نظام اسلامی مطابق به خواست و آرمان ملت افغانستان، حق مشروع ملت ماست. کشورهای متجاوز باید از غصب حقوق مشروع ما دست بردارند  و اینگونه بازی های استخباراتی را رها کنند. ما باورمند هستیم که در آخر با نصرت الله متعال، دشمنان ملت مجاهد افغانستان با شکست محتوم مواجه خواهند شد. ان شاء الله

 

Related posts