تازه ترین ها

زندگی نامه و کارنامه های شهید عباس خان ( کامران) رحمه الله

زندگی نامه و کارنامه های شهید عباس خان ( کامران) رحمه الله

شهید عباس خان کامران رح پسر عبدالرحیم خان به قوم زدران در سال ۱۹۸۵م در روستای سوری خیل ولسوالی گرده سیر ولایت پکتیا چشم به جهانِ چند روزی گشود .

شهید کامران رح آموزشهای دینی و عصری خود را در دیار هجرت فرا گرفت ، وی تا صنف هشت به مکتب رفته بود و ازان پس شاملِ مدرسهء مولوی جلال الدین حقانی صاحب « جامعهء منبع العلوم » شد و هنوز به درجهء چهارم رسیده بود که ائتلاف وحشی غربی ها به سرکردگی امریکا برای فروپاشی امارت اسلامی افغانستان هجوم آوردند .

آغاز جهاد و مبارزه :

هرگاه فرعونیان جهان به رهبری امریکایی های مستبد بر کشور عزیز ما یورش آوردند ، شهید عباس خان رح درسهای خود را ناتمام ماند و با جوانان روستای خود یکجا در برابر صلیبی های اشغالگر وارد کارزار شد ، وی با چند تن دوستان مخلص و اعضاء خانواده اش با دلاوری کامل در صف مقدم جهاد قرار گرفت ، بسیاری از فرماندهان که همواره لاف از شجاعت و قهرمانی می زدند و جوانان تنومندی که به وجاهت و قوت خود می بالیدند دران زمان ایمان و وجدان خود را برای دالرهای امریکایی باختند و غرق دنیای دون شدند اما شهید کامران رح تا هنگام شهادت از  داعیهء بر حق خود ذرهء هم منحرف و منصرف نشد .

آن زمانی پر آزمونی بود که در یک طرف چند تن مجاهدین بی تجربهء قرار داشتند که از تکتیک های نظامی دشمن هم هیچ آگاهی نداشتند و اما در طرف دیگر نیروهای پیش رفتهءجهان که به هر گونه تیکنالوژی روز مجهز و عیار بودند ،  نظامیان مغرور صلیبی در همان شب و روزها همه توانایی جنگی خود را در روستای سوری خیل آزمودند تا مقاومت مجاهدین را درین منطقه سرکوب بکنند . چون آن ها ازین روستا هراس داشتند ، زیرا دیروز در همین روستا شوروی ها شکست خورده بودند و پیش تر ازان طاغوتیان دیگری درین منطقه از پا درآمده بودند ، این روستای فرمانده بزرگ جهادی مولوی جلال الدین حقانی بود .

شهید عباس کامران رح در دشوار ترین لحظات مقاومت در همین روستا سنگر گرفت ، اگرچه شهید کامران هنوز جوان رعنا و تازهء بود اما عشق استقلال و آزادی وی را وادار ساخت تا در برابر اشغالگران صلیبی دست به جهاد مسلحانه بزند .

کارنامه های مهم :

دلاوری و درخشانی شخصیت شهید عباس خان کامران توجه بزرگان امارت را به خود جلب کرد و مسئولیت یک دلگی برای وی سپرده شد . شهید کامران رح  با استفاده از تکتیک های مختلف جنرالانِ با تجربه و نظامیانِ ورزیدهء دشمن را در ولسوالی گرده سیر به حیرت درآورد  و دلیرانه و جرات مندانه مبارزه کرد ،  شهید عباس خان رح در حملهء تهاجمی بر ولسوالی شواک و سپس  در عملیات تعرضی بر ولسوالی وزی  با دلگی خود سهم گرفت و تا اخیر مردانه وار جنگید .

یکی از کارنامه های مهم شهید عباس خان رح این بود که همواره از رفتن عساکر کمپاین و عساکر امریکایی به منطقهء خود جلوگیری کرده بود ( عساکر کمپاین نیروهای ویژهء است که در ولایات پکتیا ، پکتیکا و خوست مستقر هستند و معاشات و اکمالات آن ها مستقیماً از سوی امریکا داده می شود و فرماندهان آن ها را نیز امریکایی ها مقرر می کنند و رژیم کابل بر آن ها هیچ گونه کنترولی ندارد ، در سوری خیل و اطراف آن هنوز هم مراکز نظامی به نام کمپاین وجود دارد و عساکر آن شمار زیادی مردم ملکی را بدون کدام قاضی و محاکمه به شهادت رسانیده اند ، مردم محل شاهد چنین قضایا هستند اما رسانه ها هیچگاه از چنین واقعات خبر نمی دهند ) .

همین بود که شهید کامران رح در فهرست چهره های مطلوب دشمن جا گرفت و تلاش های دشمن برای گرفتاری یا شهادت وی شدت یافت .

دورهء اسارت :

امریکایی ها در سال ۲۰۰۸م شب هنگام بر خانهء عباس خان در منطقهء سوری خیل چاپه زدند و بر علاوه از عباس خان دو برابر و یک کاکای وی را نیز گرفتار نموده به بگرام انتقال دادند ، ایشان به شدت شکنجه شدند و بالاخره پس از بست و هفت ماه از زندان رها شدند .

شوق جهادی شهید عباس خان رح پس از رهای از زندان افزون تر گردید ، وی دوباره به منطقه رفت و جهاد خود را از سر گرفت ، نیروهای امریکایی و عساکر مزدور کمپاین ازان پس چهار بار برای گرفتاری یا شهادت شهید عباس خان رح چاپه انداختند اما هر بار ناکام ماندند .

شهید عباس خان کامران رح عساکر خارجی و داخلی را چنان به وحشت آورده بود که هرگاه مردم منطقه به جای دیگر رفت و آمد می کردند ، عساکر دشمن آن ها را متوقف می کردند و در مورد عباس خان و رفقایش استفسار می کردند ، تا برای گرفتاری یا شهادت عباس خان پلان بگیرند.

شهادت :

امریکایی ها و مزدوران آنان چند روز پیش از شهادت عباس خان کامران رح با یک کاروان نظامی برای گرفتاری وی به منطقه آمدند ، مردم محل می گویند که حدود صد موتر نظامی دشمن در حالی که از بالا هلیکوپترها نیز آن ها همراهی می کردند با کمین عباس خان و رفقایش رو به رو شدند و به فضل خداوند تعالی پس از درگیری شدید شکست خوردند .

چند روز پس ازین واقعه یک رفیق عباس خان زخمی شد ، عباس خان می خواست با آن زخمی تا به کلینک برود ، دوستان وی می گویند که عباس خان در دورهء پانزده سالهء مبارزه اش هیچگاه به شاهراه خوست  ـ گردیز پایین نشده بود اما لب های خشک و آه دردناک مجاهدِ زخمی وی را وادار ساخت تا به شفاخانه به همرای وی برود ، از یک فرد محلی موتر خواست و هرگاه از قریه حرکت کرد کدام جاسوس نامرد عساکر کمپاین را خبر داد .

هرگاه عباس خان رح به منطقهء « آسمانی خوله » رسید با کمین عساکر مزدور رو به رو می شود ، آن ها عباس خان را از موتر پایین می کنند و به گفتهء رانندهء موتر عباس خان سلاح نداشت و لیکن مردانه وار با یک عسکر دست و گریبان شد و نزدیک بود که تفنگ یک عسکر را بگیرد ، اما هشت تن عساکر یکجا بر عباس خان هجوم بردند ، عباس خان را گرفتار نمودند و دستان اش را از پشت بستند ، راننده می گوید : « پس از چند لحظه سکوت آن ها بدون کدام قاضی و محکمه شهید عباس خان رح را گلوله باران نمودند » .

شهید عباس خان کامران رح به تاریخ ۲۶ ماه اگست سال ۲۰۱۷م جام شهادت را نوش جان نمود .

برادر شهید عباس خان رح حکایت می کند که چند مدت پیش از شهادت پای عباس خان عملیات شده بود ، وی پیش ازینکه به تشکیل برود برایش گفتم : تو مریض هستی ، این بار من می روم ، اما شهید کامران رح حرف مرا قبول نکرد و مشتاقانه از بزرگان اجازه گرفت و برای جهاد رفت .

شهید عباس خان رح نخستین شهید خانواده اش نیست ، پیش از وی عساکر مزدور کمپاین کاکایش « حکیم خان » را در منطقهء سوری خیل به جرم اینکه از خانوادهء عباس خان است به شهادت رسانیدند ، دو پسر کاکای پدرش ( مامیز و میر عباس خان ) نیز در بمباران امریکایی ها یکجا به شهادت رسیدند .

شهید عباس خان سه اولاد ، هشت برادر و صدها تن مجاهدین دلیر را به دنیا گذاشت ، مجاهدین وی هم اکنون به فرماندهی برادر کوچک وی مشغول فعالیت های جهادی هستند .

تقبله الله و یرحمه .

………………………………………..

نویسنده : نصیب زدران // ترجمه : حبیبی سمنگانی

Related posts