تازه ترین ها

چرا طالبان شکست نمی خورند و شرط پیروزی های آتی چیست؟

چرا طالبان شکست نمی خورند و شرط پیروزی های آتی چیست؟

طالبان و جریان های جهادی، اجتماعی از صدها هزار پیکارجو نیست. جهاد یک ظرفیت است که در زمانی مشخص تعداد مشخصی از مجاهدین را می پذیرد. این ظرفیت متناسب با پتانسیل جهانی جهاد، افت و خیز می کند تا از جهت فراهم بودن پتانسیل و زمینه برای جهاد گسترده تر و پذیرش مجاهدین بیشتر خود را به روز رسانی کند. معمولا جهاد اسلامی ظرفیت کافی برای استقبال از مجاهدین را دارد و این به دلیل روند کند جذب مجاهدین است.

 

حیات جهاد اسلامی در گرو میزان مهمات و جنگ افزار ها نیست. جهاد اسلامی تا زمانی زنده است که اندیشه و انگیزه ی جهادی در میان دست کم عده ای از مسلمانان وجود داشته باشد. اندیشه ی جهادی یعنی آگاهی کافی مسلمان از فریضه ی جهاد و آموزه های آن در اسلام. و اینکه برای مسلمان بیشتر شبهه ها در مورد جهاد معاصر حل شده باشد. و انگیزه ی جهاد به این معناست که مسلمانان به اندازه ی کافی از بابت جهاد دلگرم باشند و تشویق شده باشند  که به طور قطع در دورنمای برنامه ی زندگی خود پیوستن به جهاد را برای افراد مشخصی از خانواده ی خود در نظر گرفته باشند. لذا تا زمانی که اسلام وجود دارد و آگاهی مسلمانان از تمام آموزه های آن از جمله جهاد وجود دارد جهاد اسلامی نیز وجود خواهد داشت. به نظر نمی رسد در قرن ۲۱ بتوان دسترسی مسلمانان به این آموزه ها را مطلقا غیر ممکن کرد. هر چند بتوان آنرا در میان انبوهی از سوء ظن ها و شبهه ها پنهان کرد.

 

توسعه ی جهاد از ابتدای شکل گیری جهاد، عصر جدید با روندی کند پیشروی کرده. این صعودی بودن روند جهاد اسلامی در جهان را می رساند. لکن در همین مدت فشار های جهانی علیه جهاد اسلامی هم رو به افزایش داشته. بنابراین زمان آن رسیده که گروه های جهادی یک قدم دیگر برای توسعه ی جهاد بردارند تا افزایش فشار ها جبران شود. از طرفی با توجه به روند امیدوارکننده ی اسلامگرایی در جهان، پتانسیل جهادی جهان برای پیوستن به جهاد اسلامی رو به افزایش است. بیم آن می رود که گروه های جهادی در آینده ی دور نتوانند ظرفیت کافی برای پذیرش سیل مجاهدین تازه نفس را داشته باشند.

 

از همه ی اینها نتیجه ای که حاصل می شود آن است که جهاد اسلامی باید برای توسعه ی ظرفیت های خود در بلند مدت چاره اندیشی کند. با توجه به هزینه و زحمت بالای جنگ طالبان باید کوشش کنند که چنین ظرفیتی را ایجاد کنند. همچنین شاید گزینه ی بهتر دیگر این باشد که علاوه بر اینکه مسلمانان را به عنوان نیرو های پیکار جو جذب کند روی مسلمانان به عنوان ظرفیت های فکری متخصص و فعال در عرصه های سیاسی اقتصادی فنی و رسانه ای-تبلیغاتی نیز حساب کنند. مخصوصا که مجاهدین افغان با توجه به جنگ پیاپی از توسعه در عرصه های گوناگون تا حدود زیادی باز مانده اند.

 

در مورد جذب مجاهدین نه فقط به عنوان پیکار جو بلکه همچنین به عنوان نیرو های متخصص در زمینه های متنوعی که هر یک از ایشان گوشه ای از جهاد اسلامی را تامین کنند، می بایست گستره ی جذب مسلمانان را گسترش داد. یعنی دعوت اسلامی جهادی باید طیف گسترده ای از طبقات مسلمانان را شامل شود تا هم از نیروی متخصص تحصیلکرده و هم از نیرو های متوسط الحال و چنانچه میسر باشد مستضعفینی که هجرت برایشان ممکن است استقبال شود. لیکن آنچه در مورد گسترش ظرفیت های جهادی مد نظر است مسلمانان طبقات بالا و متخصص است. از این حیث باید علاوه بر گسترش فعالیت های رسانه ای، به توسعه ی کیفیت تبلیغات جهادی نیز پرداخت. کیفیت تبلیغات به این معناست که نیروی رسانه ای برای پاسخگویی به دغدغه های ذهنی اعم از شبهه هایی که از سوی طبقات مختلف مسلمانان مطرح می شود آمادگی کافی داشته باشند.

نوشته: یحیی ابراهیمی

Related posts