تازه ترین ها

اظهارات سخنگوی امارت اسلامی درمورد پروپاگند وزارت دفاع ادارهء کابل

اظهارات سخنگوی امارت اسلامی درمورد پروپاگند وزارت دفاع ادارهء کابل

وزارت دفاع ادارهء کابل از طریق رسانه ها ادعا نموده که در ولایات مختلف کشور در ماه های اخیر پیشرفت ها نموده، به مجاهدین تلفات وارد کرده و وضعیت جنگي را به نفع خود تغیر داده است.
ما چنین ادعاهای دشمن مزدور را که محض شکل خیالی دارد، به شدت رد میکنیم، از چند ماه بدینسو که اشغالگران امریکایی ستراتیژی جنگی را برای افغانستان اعلام نموده است، جنرالان امریکایی و زمامداران ادارهء کابل بطور مسلسل راپورهای کاذب در مورد پیروزي شان پخش و محض لاف پرانی میکنند.
دشمن از شرق تا غرب، و از شمال تا جنوب کشور در وضعیت جنگی و میدانی هیچ پیشرفتی نکرده و نه هم میتواند نام کدام ساحهء را یاد آور شود که از مجاهدین گرفته باشد و از آن به پیشرفت خود استدلال نماید.
تمام عملیات، ویران کاري و تخریب کاری آنها علیه مردم بی دفاع ملکی متمرکز بود، در زرغونشهر لوگر، چهاردرهء کندز، شیندند هرات، نازیان جلال آباد، موسی قلعه و بهرامچهء هلمند، و در ساحات دیگر کشور برعلیه افراد ملکی بمباردمان نموده، عوام را شهید و زخمی کرده و برضد مردم ملکی عملیات شبانه انجام داده و یا توسط بمباردمان ها خانه های آنها را ویران نموده.
تمامی عملیات های اعلان شدهء آنها در قندهار، هلمند، زابل، غزنی، کندز، جوزجان، پکتیا و ولایات دیگر مطلقا ناکام شده، باوجود پشتیبانهء امریکایي و بمباردمان های وحشیانه قادر نشده اند که بسوی خطوط مجاهدین یک بیلست پیشروی نمایند.
باوجودیکه دشمن مشترک در چند ماه گذشته از هزارها حملات و عملیات های شبانه راپور میدهد، لیکن حقایق زمینی نشان میدهد و ملت افغان شاهد است که مجاهدین در مقابل تمامی تحرکات دشمن مقاومت و مردانه گی را اثبات نموده و هر مرتبه پوز دشمن را بر خاک مالیده است.
اینکه خطوط مجاهدین در تمام کشور کما فی السابق است، قطعات مجاهدین همه روزه پیشرفت ها و دست آوردها دارند، هر شب قرارگاه های دشمن را تسخیر مینمایند، به درجن ها عساکر را تصفیه میکنند، همه روزه ده ها عملیات بزرگ و کوچک را انجام میدهند، حتی در همین مدت بعضی مناطق مهم چون ولسوالی گومل در پکتیکا، ولسوالی غورماچ در غور، ولسوالی معروف در قندهار، و همچنان درهء فندقستان ولسوالی سیاگرد در پروان، مناطق «تِبر» ولسوالی سنچارک و میرزاولنگ ولایت سرپل و مناطق بسیار دیگر فتح نموده و به دشمن خسارات سنگین جانی و مالی وارد کرده است.
همچنان، عملیات های بزرگ فدایی در پکتیا که صدها عساکر را کشته و زخمی نموده، حملات بزرگ بر قرارگاه ها در ساحات مختلف ولایات قندهار، هلمند، اروزگان، وفراه، ضرب سنگین بر دشمن در ولسوالی شلگر در غزنی، که درین عملیات ها بشمودل ده ها فرماندها و افسران صدها عساکر مزدور و یک تعداد عساکر خارجی کشته شده، تمام این حقایق همان چیزی است که بالادستی مجاهدین، و ضعف دشمن، ناکامی ستراتیژی ایشان، و ناکام شدن عملیات و رسوایی آنها آشکار میکند.
نظر به چنین وضعیت، دشمن به کدام جسارت ادعاهای پیشرفت و بالادستی در میدان جنگ میکند؟!
واضح است که ستراتیژی اعلان شده از سوی امریکا، و همچنان مساعی مزدوران داخلی ایشان که علیه ملت افغان براه انداخته اند با جمود و ناکامی روبرو است.
حالا دشمن میخواهد توسط محض پروپاگند و لاف های رسانه ای ذهنیت عامه را از شکست های مسلسل، تلفات، و شرمساری های خود به سوی دیگر بگرداند، ومتاسفانه یک عده رسانه ها نیز بدون در نظر گرفتن واقعیت ها، جسارت خاک انداختن در چشم های ملیون ها هموطنان میکنند و بطور کاذبانه و یک جانبه مشغول ابراز کامیابی ستراتیژی ترمپ میباشند.
به برکت ستراتیژی مدبرانهء امارت اسلامی و حوصلهء بلند مجاهدین قهرمان، دشمن در آینده متحمل هرچه تلفات بیشتر و خسارات خواهد شد و در نهایت با شکست شرمنده مواجه خواهد شد. وما ذالک علی الله بعزیز

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی

۱۴۳۹/۳/۳۰هـ ق
۱۳۹۶/۹/۲۷هـ ش ــ ۲۰۱۷/۱۲/۱۸م

Related posts