تازه ترین ها

فعالیت های جهادی در بادغیس، راپور ویدیویی استودیوی الاماره

فعالیت های جهادی در بادغیس، راپور ویدیویی استودیوی الاماره

استودیوی جهادی الاماره مربوط بخش سمعی و بصری کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی راپور ویدیویی تازه ای تحت نام ” فعالیت های جهادی در ولایت بادغیس را تهیه و نشر کرد.

در ولایت بادغیس نیز همانند بسیاری از ولایات کشور اکثریت مناطق تحت کنترول مجاهدین امارت اسلامی قرار دارد و از سوی مجاهدین امارت اسلامی فعالیت های نظامی و در کنار آن تعلیم و تربیه، جلب و جذب و بازسازی به شکل منظم و منسجم جریان دارد.

چندی پیش از سوی مجاهدین یک کلینیک و خدمات طبی در ولایت مذکور به فعالیت شروع کرد که برای مناطق اطراف یک سهولت بزرگ میسر گردید.

همچنین در مناطق مختلف این ولایت فعالیت های کمیسیون جلب و جذب نیز با سرعت ادامه دارد. در یک هفتهء گذشته در منطقه گنبد ولسوالی قادس در نتیجهء تلاش های کمیسیون مذکور باشندگان ۴۰ قریه در نشست های بزرگ مختلف حمایت کامل و همه جانبهء خود را از امارت اسلامی اعلام کردند.

همچنین در ولسوالی سنگ آتش و قادس مجاهدین بر مراکز و قرارگاهای دشمن عملیات های فاتحانه انجام دادند که به عسکر اردو و پولیس تلفات سنگینی وارد کردند.

در کنار مجاهدین سلاح ها و مهمات بسیاری را از نیروهای دشمن بدست آوردند.

در این راپور تازه با معاون محترم ولایت بادغیس صورت گرفته است که در مورد فعالیت های مختلف امارت اسلامی در ولایت مذکور به تفصیل معلومات می دهد.

با استفاده از لینک های ذیل می توانید این راپور ویدیویی را تماشا و داونلود کنید:

کیفیت متوسط


کیفیت موبایل

 

Related posts