تازه ترین ها

ششم جدی، سرآغاز مصائب ملت افغان یا نابودی اشغالگران

ششم جدی، سرآغاز مصائب ملت افغان یا نابودی اشغالگران

اگر به یکطرف بنگریم بدون شک ششم جدی ۱۳۵۸ هـ ش سرآغاز مصائب ملت افغان دانسته می شود، در آن روز اتحاد شوروی سابق برخلاف تمام اصول و نورم های بین المللی و انسانی با کمک تعدادی از افغان های ناخلف بر خاک پاک ملت مظلوم افغان تجاوز مستقیم کرد، عملی که نتیجه اش بدبختی، مصیبت، رنجها و رزایا را بر ملت افغان تحمیل کرد.

بله! میلیون ها شهید داد، میلیون ها تن معیوب و زخمی شدند، میلیون ها تن مجبور به ترک وطن و رفتن به دیار هجرت گردیدند، خانه ها و قریه ها به ویرانه تبدیل گردید، اما با همهء اینها این ملت قهرمان و با شهامت به جهاد مقدس خود ادامه داد، از ارزش های دینی و ملی خود و سرزمین پاک خود جانانه دفاع کرد، که اینست تا به امروز هم افغانستان است و هم ملت افغان، بلکه افتخار شکست اژدهای سرخ را نیز بر سینه دارد.

این یکطرف واقعه است، اما اگر به سمت دیگر رویداد نگریسته شود، در حقیقت ششم جدی سرآغاز نابودی و تباهی متجاوزین و ظالمان بود، اگرچه ملت افغان با مشکلات و پرابلم های بیشماری دست به گریبان گردید، اما نام و نشان متجاوز وقت را از صفحهء روزگار محو کرد، نقشهء این اژدهای بزرگ و امپراطوری که در گوشه و کنار جهان نیروهای مسلح با سلاح های قوی از آن می ترسیدند، الله متعال در نتیجهء قربانی ها و رشادت های ملت مجاهد و مظلوم افغان آن را به صفحه ای در تاریخ تبدیل کرد.

تجاوز بر ملت افغان در حقیقت بازی با هستی معنوی و وجودی خود است؛ از اینرو باید متجاوزگر کنونی از غور و تعقل کار بگیرد، هنوز هم وقت و فرصت است، که به اشغال خود خاتمه دهد، و ملت افغان را برای انتخاب سرنوشت خود آزاد بگذارد، و گرنه غلبهء حق بر باطل محتوم، و سرزمین افغانستان قبرستان امپراطوری هاست.

لازم به ذکر است که ملت افغان همیشه در مقابل ظلم و تجاوز محکم ایستاده است و همچنین از راه حل صلح آمیز و گفتگو بر حل پرابلم ها و مشکلات نیز باور دارد و آنرا یک انتخاب بهتر می داند.

Related posts