تازه ترین ها

راپور ویدیويی “جریان تعلیم و تربیه در ولسوالی درقد” به نشر رسید

راپور ویدیويی “جریان تعلیم و تربیه در ولسوالی درقد” به نشر رسید

استودیو جهادي الاماره راپور ویدیویی (۹) از سلسله ویدیو های تعلیم و تربیه که برای جریان تعلیم و تربیه در ولسوالی درقد ولایت تخار اختصاص داده شده است به نشر سپرد.
در این راپور که تقریباْ (۱۸) د قیقه را دربر میگیرد ؛ همکار استودیو جهادی الاماره در ولایت تخار به لیسه های ولسوالی درقد رفته و با مسؤلین این لیسه ها در باره فعالیت های روزمره شان مصاحبه انجام داده است.
برای دیدن و داونلود کردن این راپور از لینک های ذیل استفاده نماید.
کیفیت اعلی


کیفیت متوسط

کیفیت موبایل

Related posts