تازه ترین ها

افغانستان در ماه دسمبر ۲۰۱۷ میلادی

افغانستان در ماه دسمبر ۲۰۱۷ میلادی

((ملاحظه: این نوشتار شامل رویدادهایی است که دشمن به آن اعتراف کرده است ولازم به اشاره می دانیم که رویدادهای موثق دیگر را با ذکر معلومات بیشتر بخصوص دربارهء آمار تلفات و خسارات دشمن داخلی و خارجی میتوان در سایت رسمی امارت اسلامی افغانستان مطالعه کرد)).
ماه دسمبر سال ۲۰۱۷ که همراه با سردی زمستان بود حاوی بعضی رویدادهای مهم در کشور بود. در جریان این ماه مجاهدین دست آوردهای قابل ملاحظه داشتند. رویدادهای مختلف دیگر همچو تلفات در صف اجیران داخلی، تلفات ملکی و غیره نیز شامل رویدادهای این ماه بود. تفصیل رویدادهای این ماه را تحت عناوین ذیل میتوان مطالعه کرد:
تلفات اشغالگران خارجی:
اشغالگران خارجی در ماه دسمبر به کشته شدن یکتن از افراد خود اعتراف کردند که به این ترتیب تعداد کشته شدگان اعتراف شده در سال ۲۰۱۷ به ۱۷ تن و تعداد کل کشته شدگان در جریان سالهای جنگ به ۳۵۴۵ تن می رسد که از آنجمله ۲۴۰۷ تن آن امریکایی و ۴۵۵ تن آن انگلیسی می باشند.
بر اساس اعتراف دفتر مطبوعات اشغالگران در افغانستان، به روز سه شنبه ۱۲ دسمبر یکتن از عساکر دشمن کشته و ۳ تن دیگر آنان در ولایت ننگرهار زخمی شدند. تعداد تلفات و خسارات دقیق این ماه در دست نیست اما بطور اجمالی ماهانه دهها تن از افراد دشمن خارجی در جریان جنگ و حملات مجاهدین کشته و زخمی میشوند اما دشمن تنها به یک و یا دو تن از آنان اعتراف می کند.
تلفات در صف ادارهء اجیر:
ماه دسمبر نیز مانند ماههای دیگر شاهد کشته شدن تعداد زیادی از عساکر، پولیس و کارمندان دشمن داخلی بود. در تحت به بعضی از این رویدادها در رده های متوسط دشمن اشاره صورت می گیرد:
به روز شنبه ۲ دسمبر مدیر شهری امنیت ملی ننگرهار و به روز سه شنبه ۵ دسمبر مدیر اداری ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار در در دو رویداد جداگانه کشته شد. به تعقیب آن به روز یکشنبه ۱۰ دسمبر قوماندان اربکی ها در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار به قتل رسید. به روز دوشنبه ۱۸ دسمبر قوماندان امنیهء ولسوالی کمری ولایت بادغیس و به روز دوشنبه ۲۵ دسمبر قوماندان قطعه واکنش سریع در ولسوالی مارجه ولایت هلمند کشته شد. علاوه بر این تلفات دهها تن از عساکر، پولیس و اربکی های دشمن در جریان حملات مجاهدین در جریان این ماه به قتل رسیده اند که آمار دقیق آن بدست نیست.
تلفات و آزار و اذیت ملکی:
یوناما به روز سه شنبه ۵ دسمبر اعلان کرد که حملات هوایی اشغالگران و اجیران داخلی آنان باعث افزایش ۵۲% در تلفات ملکی شده است. به روز شنبه مورخه ۳۰ دسمبر امارت اسلامی نیز راپور تلفات ملکی را به نشر رسید که بر اساس آن در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۶۴۳ تن ملکی کشته و ۱۹۷۶ تن دیگر زخمی شده اند. بر اساس این راپور امریکایی های اشغالگر مسئول ۷۲% تلفات و ۶۳% زخمی ها بوده است. امارت اسلامی خود نیز مسئولیت ۱۰% این تلفات را بدوش گرفته است. در ذیل به بعضی از این رویدادها که در ماه دسمبر رخ داده است اشاره صورت میگیرد:
به روز یکشنبه ۳ دسمبر یک اربکی در ولسوالی خواجه بهاو الدین ولایت تخار خانم و مادر خانم خودرا به قتل رسانید و به تعقیب آن به روز چهارشنبه ۶ دسمبر نیروهای مشترک یک مکتب را در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک تخریب کردند. ولسوالی شاولیکوت ولایت ننگرهار یکبار دیگر شاهد فاجعه بود، اینبار به روز چهارشنبه ۶ دسمبر نیروهای مشترک اشغالگران و اجیران داخلی ۳ تن بشمول ملا امام قریه را به شهادت رسانیده و عده دیگری را توقیف کردند.
به روز چهارشنبه ۶ دسمبر مردم ولسوالی مقر ولایت غزنی تظاهراتی را به راه انداخته و قوماندان امنیه را متهم به قاچاق مواد مخدر و کشتار مرموز در این ولسوالی کردند. به تعقیب آن به روز یکشنبه ۱۰ دسامبر یکبار دیگر ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار هدف حملات طیاره های بی سرنشین قرار گرفته و تعدادی از افراد ملکی به شهادت رسیدند.
ولایت ننگرهار به روز سه شنبه ۱۲ دسمبر باز هم مورد حملات اشغالگران و اجیران داخلی آنان قرار گرفت. در این حملات که بر ولسوالی چپرهار این ولایت انجام یافت ۴ تن از اعضای یک خانواده به شهادت رسیدند. به روز شنبه ۱۶ دسمبر در ولسوالی خوگیانی این ولایت یک مدرسه مورد هجوم نیروهای مشترک قرار گرفت و ۴ تن از طالبان موجود در آن به شهادت رسیدند. به روز چهارشنبه ۲۰ دسمبر یک عالم دین در ولسوالی سیوری ولایت زابل توسط افراد استخبارات به شهادت رسید. و به روز شنبه ۲۳ دسمبر سقوط یک هاوان اردوی اجیر بر یک خانه مسکونی باعث کشته و زخمی شدن ۵ تن از افراد خانواده گردید.
عملیات منصوری:
به روز شنبه ۳۰ دسمبر مجاهدین امارت اسلامی اعلان کردند که در جریان سال جاری ۷۵۰۰ حمله بر دشمنان انجام داده اند که تفاصیل آنرا میتوان در راپور متذکره مطالعه کرد. در جریان ماه دسمبر نیز مجاهدین حملات قابل ملاحظه یی بر دشمن داشتند که طی آن دهها تن از افراد دشمن کشته و زخمی شده، مناطق و پوسته های متعددی به تصرف مجاهدین در آمد. در پایان به بعضی از این رویدادها بگونه مثال اشاره صورت می گیرد:
مجاهدین امارت اسلامی به روز شنبه ۲ دسمبر بر پوسته های ولسوالی گیرو ولایت غزنی حمله کردند که طی آن دشمن متحمل تلفات و خسارات شدید شد. به تعقیب آن به روز سه شنبه ۱۲ دسمبر سه پوسته مهم دشمن در ولسوالی دشت قعله ولایت تخار بعد از جنگ شدید به تصرف مجاهدین در آمد و سه پوسته دیگر به روز پنجشنبه ۱۴ دسمبر در ولسوالی های جانی خیل ولایت پکتیکا و مقر ولایت بادغیس توسط مجاهدین فتح گردید. به فردای آن یک قریهء بزرگ در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل نیز بدست مجاهدین افتاد. در ولسوالی شرین تگاب ولایت فاریاب نیز مجاهدین به روز شنبه ۱۶ دسمبر دو پوسته را همراه با منطقه “بلوچ” به تصرف خود در آوردند.
به روز یکشنبه ۱۷ دسمبر یک حمله شدید بر عساکر اشغالگر در نزدیکی میدان هوایی کندهار صورت گرفت که تعدادی از عساکر اشغالگر طی آن کشته شدند. یک روز قبل از این رویداد ولایت هلمند نیز شاهد حملهء مجاهدین بر مواضع دشمن بود که طی آن دشمن متحمل تلفات و خسارات گردید. به تعقیب آن به روز دوشنبه ۱۸ دسمبر مرکز امنیت ملی واقع در حوزهء ۵ امنیتی کابل مورد هجوم مجاهدین قرار گرفت که تلفات و خسارات قابل ملاحظه یی را در بر داشت. به روز چهارشنبه ۲۰ دسمبر شورای ولایتی بدخشان اعتراف کرد که ۷۰% خاک این ولایت تحت تسلط طالبان قرار دارد. به روز جمعه ۲۲ دسمبر قوماندانی امنیهء ولسوالی میوند ولایت کندهار مورد هجوم مجاهدین قرار گرفت که طی آن دشمن متحمل تلفات و خسارات شدید گردید. به روز دوشنبه ۲۵ دسمبر یک حمله شدید بر کارمندان امنیت ملی در منطقه شش درک کابل انجام یافت که باعث کشته و زخمی شدن تعدادی از این کارمندان گردید. و به تعقیب آن به روز چهارشنبه ۲۷ دسمبر زون ۵۰۵ پولیس در ولایت هلمند مورد حملات گروهی مجاهدین قرار گرفت که این جنگ نیز دهها کشته و زخمی در صف دشمن بجا گذاشت.
پیوستن به صف مجاهدین:
تفاصیل پیوستن افراد دشمن به صف مجاهدین را میتوان در راپور کمیسیون جلب و جذب امارت اسلامی مطالعه کرد، در اینجا به دو رویداد تسلیمی در جریان این ماه بگونه مثال اشاره صورت میگیرد: به روز سه شنبه ۱۲ دسمبر یک قوماندان مشهور در ولسوالی سنگچارک ولایت سرپل همراه با ۴۰ تن از افراد خود به مجاهدین پیوست و به تعقیب آن به روز دوشنبه ۲۵ دسمبر یک قوماندان ادارهء کابل همراه با افراد خود در ولسوالی لولاش ولایت فاریاب با مجاهدین پیوست.
عساکر افغان و جنگ برای باداران:
بعضی جاهلان تا کنون ادعا دارند که عساکر اجیر و مزدور کابل برای دفاع از کشور خود می جنگند مگر خیلی واضح و آشکار است که تمامی مصارف، تربیت و حمایت شان توسط اشغالگران انجام می یابد و این جنگ در دفاع از مصالح اشغالگران در مقابل ملت انجام می یابد. و در تأکید این ادعا جنرال نیکولسن فرمانده عمومی ناتو به روز شنبه ۲ دسمبر گفت که اردوی افغانستان برای جهانیان و تأمین مصالح جهان می جنگد. در همین حال به روز چهارشنبه ۶ دسمبر مطبوعات امریکایی از تصمیم امریکا مبنی بر ایجاد یک مرکز بزرگ نظامی امریکا در افغانستان خبر دادند. به تعقیب آن به روز شنبه ۲۳ دسمبر آژانس خبری سپوتنیک خبر داد که امریکا تصمیم دارد در بهار آینده هزاران عسکر جدید به افغانستان بفرستد. این تصامیم در حالی صورت می گیرد که اشغالگران یکبار خروج خود از میدان جنگ را اعلان کرده و ادعا کردند که اکنون مزدوران داخلی آنان توان مقابله با مجاهدین را دارند اما دیری نگذشته بود که متوجه شدند که شاگردان شان توانمندی این جنگ را ندارند لذا بر عکس معاهدات خود با ادارهء اجیر کابل دوباره وارد میدان جنگ شدند.
مزدوران اکسپائر شده:
اشغالگران خارجی بعد از آنکه از افراد اتحاد بدنام شمال در اشغال کشور استفاده کردند آهسته آهسته آنانرا از صحنه دور ساختند و چندی قبل عطا نور والی برکنار شدهء اداره اجیر در ولایت بلخ گفت که خارجی ها بعد از اینکه ما را استفاده کردند اکنون مانند بوتل پیپسی دور می اندازند و عملا این چنین رخ داد هنگامی که وی همراه با پسر جنرال دوستم میخواست به روز جمعه اول ماه دسمبر از طریق میدان هوایی بلخ به کندهار جهت اشتراک در کنفرانس مخالفین ادارهء کابل برود که از جانب باداران خارجی برای وی اجازه پرواز داده نشد. به همین سلسله به روز پنجشنبه ۷ دسمبر عبدالرسول سیاف یکی از ملاهای دین فروش که او نیز قبلا مانند بوتل پیپسی به زباله دان انداخته شده است بعد از سکوت طولانی گفت که حکومت سخنان مرا نمی شنود لذا او از حکومت خفه هست. سیاف بعد از بازی کردن نقش دو رویه در انتخابات گذشته باور هر دو جانب علاوه بر باداران خارجی خودرا از دست داد و از میدان بازی خارج شد.
به روز پنجشنبه ۱۴ دسمبر اشغالگران خارجی عساکر مزدور خودرا در ولایت هلمند بمبارد کرده و حد اقل ۲۰ تن از آنان را به قتل رسانیدند و در یک رویداد مشابه به روز چهارشنبه ۲۷ دسمبر هلیکاپترهای اشغالگران سنگوریان ولایت هلمند را هدف قرار دادند که تعدادی از آنان در اثر این بمباردمان کشته و زخمی شدند.
صداقت و راستی اداره کابل:
بر اساس یک همه پرسی که توسط مرکز مطالعات منطقوی صورت گرفته و به روز شنبه ۲ دسمبر به نشر رسید ۶۷% مردم افغانستان به این باور اند که ادارهء کابل در ادعای خود دربارهء صلح صادق نیست و این اداره هرگز خواهان صلح در کشور نیست. از سوی دیگر مشرانو جرگه قلابی ادارهء اجیر که چندی قبل توافقنامه فروش کشور را به امریکا تأیید کرده بود به روز دوشنبه ۱۱ دسامبر گفت که تا وقتی امریکا در کشور وجود داشته باشد صلح ممکن نیست.
ارمغان دموکراسی:
به سلسله شیوع فحشا، بد اخلاقی، و صدها مصائب دیگر اخلاقی و اجتماعی که دموکراسی بطور ارمغان به کشور غریب و بیچاره ما با خود آورد به روز یکشنبه ۳ دسمبر وزارت صحت عامه ادارهء کابل اعلان کرد که بیماری ایدز در این کشور در حال گسترش است و تنها در سال ۲۰۱۷ میلادی ۲۳۲ واقعه ایدز نزد این وزارت ثبت شده است. از سوی دیگر به روز پنجشنبه ۷ دسمبر وزارت دفاع ادارهء اجیر اعلان کرد که نیروهای نظامی هندی مسئولیت تربیت عساکر زن افغانی را بدوش گرفته اند. در گذشته ها نیز از زنان عسکر در مراکز نظامی خارجی و داخلی و دفاتر وزارت دفاع استفاده جنسی صورت گرفته است.
از هفده سال به اینسو صدها ملیون دالر در کشور به مصرف رسید و امریکا و ادارهء اجیر آن همیشه مردم را وعده زندگی مرفه دادند اما به روز شنبه ۹ دسمبر اشرف غنی با کمال بی شرمی گفت که نصف مردم افغانستان شب با شکم خالی می خوابند. این در حالیست که در زمان حکومت امارت اسلامی با وجود مشکلات شدید اقتصادی زندگی مردم به شکل عادی به پیش می رفت و تقریبا همه مردم یک لقمه نان خودرا بدست می آوردند.
به سلسله همین ارمغان ها به روز چهارشنبه ۱۳ دسمبر مطبوعات از حملهء افراد امنیت ادارهء کابل به خوابگاه دختران لیسهء افغان ترک خبر دادند. این افراد چهار معلم خانم را از این خوابگاه اختطاف کرده و به جای نا معلومی انتقال دادند.
منابع: سایت های خبری داخلی و خارجی، راپور ماهانهء کمیسیون جلب و جذب امارت اسلامی و راپور ماهانه کشتار افراد ملکی منشورهء سایت امارت اسلامی.

احمد فارسی

Related posts