تازه ترین ها

۴۰۸ قومندان برای چه کسانی کشته شدند؟

رژیم کابل سال ۲۰۱۷م را سال پیروزی خود می داند ، در حالیکه روشن نیست رژیم مزدور در سال گذشته چه دست آوردی داشته است .

مقامات رژیم تا هنوز با همدیگر دست و گریبان هستند و جنجال های داخلی آن ها برای دالرهای امریکایی و کرسی های بی اختیار و چند روزی با گذشت هر روز بالاتر می رود ، زورگوی های ترامپ  که رژیم مزدور به استقبالِ آن کف می زدند نیز تا اکنون نتیجهء نداده است ، همچنان افغانستان جز اینکه در فساد جایگاه نخست را از آن خود کرده است دیگر در هیچ رشتهء پیشرفت نکرده است  و منازعات کشور با جهان به ویژه کشورهای همسایه به اوج رسیده است و رژیم نتوانسته است مشکلات تجارتی و منطقوی خود را با همسایه ها حل بکند و راه های تجارتی را برای سرمایه گذاران باز بکند ، بلکه همسایه ها را برای منافع امریکایی ها دشمن خود ساخته است و از همینست که کشور در محاصرهء اقتصادی قرار گرفته است .

تا هنوز همان شصت در صد خاک کشور در کنترول طالبان است ، عملیات های زمینی و هوایی دشمن جز بمباران مردم ملکی ، شهادت مساجد و مدارس ، تخریب خانه های غیر نظامیان و گرفتاری بی گناهان دیگر هیچ دست آوردی ندارد ، دشمن اشغالگر به نام عملیات های شب هنگام کلینک های صحی را هدف قرار می دهد و به بهانهء محو مواد مخدر بازارها را از بین می برد و خانه های مردم را چور و چپاول می کند ، طالبان هنوز هم همچون سابق از تکتیک های مختلف جنگی کار می گیرند ، گاهی مجاهدین استشهادی آن ها۲۵۰ تن سربازان اردو را در قول اردوی شاهین می کشند و گاهی هم ۴۰۰ تن عساکر را در قومندانی پکتیا از بین می برند ، گاهی هم قرارگاه یکصد و پنجاه نفری را در میوند از ریشه نیست و نابود می کنند  و………

آیا سال گذشته می تواند سال پیروزی برای رژیم کابل و اشغالگران باشد ؟ ، در حالیکه در دوازده ماه اخیر۷۵۰۳ حملات بر آن ها صورت گرفته است ، ۲۸۹ عساکر خارجی و ۱۴۹۸۴ عساکر داخلی در نتیجهء اینحملات کشته شده اند ، ۱۹ طیارات دشمن سرنگون گردیده است ، ۲۹۷۶ وسایط دولتی تخریب شده است و ۴۰۸ تن قومندان های برجستهء خط های جنگی دشمن از بین رفتند ، این قومندان های بودند که تعارف کامل ( نام ، وظیفه ، محل وظیفه و آدرس خانهء ) آن ها در راپوری که از طریق ذبیح الله مجاهد (سخنگوی امارت اسلامی افغانستان) در اختیار رسانه ها قرار گرفته است موجود است ، اعترافات سیگار ، مقامات امنیت ملی ، اعضاء ولسی جرگه و شوراهای ولایتی نیز به گونهء شواهد و اسناد درین راپور ذکر گردیده است ،  آیا برای رژیم کابل مناسب است که این تعداد عساکر و قومندان های خود را برای منافع امریکایی ها به قعر هلاکت بیاندازد و سپس خود را پیروز هم بداند ؟

آیا همین است دست آوردهای رژیم کابل که به آن افتخار دارد و سال ۲۰۱۷م را سال پیروزی می داند ؟ ، فکر نمی کنم احمقی هم سال گذشته را سال کامیابی رژیم کابل بداند .

Related posts