تازه ترین ها

آغاز پیروزی های سال جدید

آغاز پیروزی های سال جدید

آغاز سال تازهء میلادی (۲۰۱۸) در حالیکه سردیهای زمستان در اوج خود قرار دارد. با پیروزهای چشمگیر جهادی آغاز گردید، جنگها در افغانستان معمولاً در موسم زمستان ضعیف می باشد ، اما هرگاه تفنگ دارانِ ترامپ و جنگجویان مسلح رژیم عملیات های زمینی و هوایی خود را در بخشهای مختلف کشور در برابر مردم مجاهد کشور آغاز نمودند با واکنش دندان شکن مجاهدین رو به رو شدند ، مجاهدین نه تنها در برابر حملات دشمن مقاومت نمودند بلکه حملات تهاجمی و چریکی خود را نیز در ساحات مختلف ادامه داده اند .

خبر تازهء دیروز اینست که :

قوهء مسلح رژیم کابل که یازده روز پیش به پشتیبانی و همکاری اشغالگران از طریق لشکرگاه ( مرکز ولایت هلمند ) ، کندک چهار و ولسوالی نادعلی به ولسوالی مارجه برای عملیات آمده بود با دیدن تلفات سنگین پا به فرار گذاشت ، در جریان درگیری ها به شمول پنج تن از قومندانان رژیم ( اسد پوپل ، عصمت الله بارکزی ، عبدالرحمن ، بهادرخان و قومندان کندک چهار ) ۷۲ تن عساکر مزدور ، پولیس و اربکی های سنگوری جا به جا کشته و ۳۳ تن دیگر زخمی شدند ، همچنان دشمن در پهلوی تلفات جانی دچار خسارات تجهیزاتی نیز شد .

عساکر قطعهء صفر یک رژیم کابل به پشتیبانی نیروهای امریکایی برای چاپه به منطقهء زرغون شهر ولسوالی محمد آغهء ولایت لوگر آمدند  ، اما با واکنش کوبندهء مجاهدین مواجه شدند و با وصف که از سوی نیروهای خارجی کمک می شدند آماج حملات تند مجاهدین قرار گرفتند ، در جریان درگیری یک تانگ و دو موتر رینجر دشمن تخریب و ۱۸ تن عساکر ویژهء که مربوط قطعهء صفر یک بودند کشته شدند ، دشمن با دیدن تلفات هنگفت از منطقه فرار نمود و چاپه ناکام ماند .

عساکر اشغالگر امریکایی به همکاری عساکر مزدور داخلی در منطقهء افغانیهء ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا بر سنگرهای مجاهدین چاپه زدند ، اما با واکنش تند مجاهدین رو به رو شدند و درگیری شدید رخ داد ، در نتیجهء درگیری دو تانگ دشمن به گونهء کامل تخریب و بیش از ۱۰ تن عساکر دشمن کشته و زخمی شدند .

قافلهء موترهای قومندان امنیهء ولسوالی پشترود ولایت فراه در منطقهء ماندگان ولسوالی مذکور هدف حملهء مجاهدین قرار گرفت و  قومندان امنیه « محمد ابراهیم » با دو تن محافظین خود کشته شد .

مجاهدین با وصف تشدید حملات زمینی و هوایی دشمن با مورال بلند از سنگرهای خود پاسداری می کنند ، حملات پیهم دشمن را ناکام ساخته اند و دشمن را به شدت سرکوب نموده اند ، مقاومتِ پایدار و تاریخی مجاهدین نشان دهندهء نصرت ویژهء پروردگار و همکاری و پشتیبانی همه جانبهء مردم است.

چون سال جدید با پیروزی های جهادی آغاز شده است ، امیدواریم خداوند تعالی در سال ۲۰۱۸م نیز استراتژی و پلان های شوم دشمن را همچون سالیان پیشین خنثی بسازد و مجاهدین را ازین بیشتر استقامت بدهد تا جهاد و مقاومت خود را برای دفاع از خاک و ارزشهای دینی و ملی خود گسترده تر بسازند و در نتیجه افغان های مظلوم و محکوم از نظام مصفای اسلامی در یک افغانستانِ آزاد بهره یاب شوند.

Related posts