تازه ترین ها

بیرق های داعش بر تانگ های رژیم

بیرق های داعش بر تانگ های رژیم

تصویرهای در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که دران پرچم های داعش بر تانگ های نیروهای رژیم کابل برافراشته شده است ، مردم ملکی وقتاً فوقتاً می گویند که امریکایی و رژیم کابل به داعش کمک می کنند ، در جریان درگیری طالبان و داعش بر طالبان حمله می کنند و داعش را نجات می دهند ، مجاهدین امارت اسلامی افغانستان نیز این حرفهای مردم را تصدیق می کنند .

آگاهان سیاسی ، شخصیت های با نفوذ و حتی بعضی از منسوبین رژیم نیز اصرار دارند که موجودیت داعش در افغانستان پروژهء مشترک امریکا و رژیم کابل است ، امنیت ملی رژیم با داعش کمک های مالی و تجهیزاتی می کند و زخمیان داعش را در شفاخانه های خود تداوی می کنند .

اشغالگران و مزدوران داخلی هرگاه در تضعیف روند جهادی امارت اسلامی افغانستان ناکام ماندند ، دسیسه ها و پروژه های گوناگونی را بر ضد امارت اسلامی به راه انداختند و جنگجویانِ مختلف را به لباس مجاهدین تربیه و پرورش نمودند ، اما لله الحمد پول ، سلاح و نیروی بشری دشمن در پروژه به هدر رفته است و مجاهدین چندان متضرر نشده اند .

اشغالگران پروژهء آزمون شدهء ملیشه سازی را در افغانستان نیز آزمودند ، ملیشه های اربکی ازجان ، مال و آبروی مردم هیچ دریغی نکردند اما در برابر مجاهدین با شکست فاش مواجه شدند ، خارجی ها دسیسهء دیگری را به نام قیام کنندگان به راه انداختند ، اما مردم به زودی دانستند که این ها نیز جنگجویان کرایی هستند که برای اهداف اشغالگران می جنگند ، این پروسه نیز در اثر اقدام فوری مجاهدین خنثی گردید و مردم از شر آن نجات یافتند .

اشغالگران و رژیم دست نشان ده آنان از سه سال به این سو پروژه و فتنهء داعش را بر ضد مجاهدین و مردم مسلمان افغانستان به راه انداخته اند ، افراد مسلح داعش تعداد زیادی مساجد ، مدارس ، مکاتب ، پیش امامان ، عالمان و مجاهدین را از بین برده اند و از وسایل تبلیغاتی خود بر ضد مجاهدین امارت اسلامی افغانستان استفاده می کنند .

امارت اسلامی افغانستان برای جلوگیری از پروژه های اشغالگران و گروه های وابسته به آنان تلاش های زیادی نموده است و در آینده نیز برای پاسداری از مقدسات ، ارزشهای دینی و نوامیس ملی خود کوشش های همه جانبه می کند و برای دشمنان دین و میهن اجازه نمی دهد که پلان های کثیف خود را در افغانستان تطبیق بکنند و با سرنوشت مردم مسلمان افغانستان بازی بکنند .

برافراشتن پرچم های داعش بر وسایط محاربوی رژیم کابل در شهرهای بزرگ چیزی است که رفاقت مثلثِ اشغالگران + رژیم کابل + داعش را بیش تر افشاء می سازد .

Related posts