تازه ترین ها

شکست استراتیژی جنگی ترامپ

شکست استراتیژی جنگی ترامپ

دشمن با آغاز استراتژی جنگی ترامپ از راه اندازی عملیات در بخشهای مختلف کشور خبر داد ، بخش اعظم عملیات را بمباران ، چاپه های شب هنگام و حملات درون تشکیل می دهد ، واقعیت اینست که بیشتر قربانیان این عملیات مردم ملکی بوده اند ، اما دشمن وقتاً فوقتاً ادعا می کند که مجاهدین را دچار تلفات ساخته اند و فلان فلان ساحه را در کنترول خود درآورده اند .

عساکر ، پولیس و اربکی های رژیم کابل به همکاری اشغالگران از بست روز به این سو در ساحات لندی کوسه و سولهء ترینکوت ( مرکز ارزگان ) سنگرهای مجاهدین را آماج حملات قرار داده بودند ، اما دشمن نه تنها پیشرفت نتوانست بلکه با تلفات سنگین جانی و مالی نیز مواجه شد ، به اساس راپورهای مؤثق در جریان درگیری ها به شمول دو قومندان مهم ۸۷ تن عساکر ، پولیس و اربکی ها جا به جا کشته و تقریبا ۱۴۰ تن دیگر آنان زخمی شدند ، ۷ تانگ دشمن نیز به گونهء کامل تخریب شد .

دشمن یک هفته پیش در مارجهء هلمند نیز شکست خورد ، در نتیجهء عملیات یازده روزه بیش از ۱۰۰ تنعساکر دشمن کشته و زخمی شدند و بالاخره نیروهای رژیم از ترس حملات رسای مجاهدین از منطقه فرار نمودند . نیز دشمن در ننگرهار ، کنر ، قندوز ، فاریاب ، فراه ، قندهار ، غزنی ، پکتیا و……. نیز عملیات انجام داد ، اما نیروهای رژیم در همه عملیات ها با شکست فاش مواجه شدند و در حالیکه اجساد رفقای خود را درصحنه های درگیری باقی ماندند با روهای سیاه به مخفی گاه های خود فرار نمود .

مقامات رژیم کابل از استراتژی وحشیانهء ترامپ امیداوری زیادی داشتند و حتی از حملات و بمباران که قربانیان آن عموماً زنان و کودکان بودند نیز استقبال کردند ، بعضی از والیان رژیم هنوز هم به اشغالگران گریه و  زاری می کنند چرا منطقهء را که آن ها دران جا والی نامیده شده اند بمباران نمی کنند .

مجاهدین امارت اسلامی افغانستان به نصرت پروردگار و همکاری مردم مجاهد پرور کشور از دین و میهن پاسداری می کنند ، در برابر حملات دشمن مقاومت می کنند و در اکثر موارد حملات تهاجمی انجام می دهند ، درین اواخر ساحات زیادی را از وجود دشمن تصفیه نموده اند و غنائم زیادی را از ساحات و پوسته های مفتوحه به دست آورده اند .

امارت اسلامی افغانستان نه نیروی موسمی است و نه هم مبارزهء آن وابسته به کمکهای بیگانگان است ، در بیش از دو دهه سرد و گرم زمانه را بسیار چشیده است اما مرهونِ احسان کسی نشده است ، با سختی های زیادی رو به رو شده است و تکالیف زیادی را متقبل شده است اما به نرخ دین و میهن معامله نکرده است ، همواره از مقدسات ، ارزشها و منافع خود به شدت دفاع کرده است و حتی بزرگان امارت درین راه از هیچ نوع فداکاری و جانفشانی دریغ نکرده اند .

مجاهدین قهرمان امارت اسلامی افغانستان چنانکه در برابر پالیسی های بوش و اوباما با کمال شجاعت ایستادگی کردند در برابر استراتژی وحشیانهء ترامپ نیز مردانه وار مقاومت می کنند و مبارزهء بر حق خود را ادمه می دهند، ان شاء الله تعالی.

Related posts