تازه ترین ها

فاریاب: دشمن مزدور از یک قرارگاه و ۶ پوسته در چهلگزی گریخت

شب گذشته عساکر مزدور از یک قرارگااه و ۶ پوسته در مناطق کاریز و کنجک ولسوالی چهلگزی از ترس حملات مجاهدین فرار کردند.

با فرار عساکر دشمن، ساحات وسیعی تحت کنترول مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفت و همچنین سرک عمومی بادغیس – فاریاب نیز در کنترو مجاهدین قرار گرفت.

قابل یادآوری است که شب گذشته یک پوستهء دشمن در منطقهء کاریز به تصرف مجاهدین در آمد و بشمول قومندان ۴ اربکی کشته و ۲ تن زخمی شدند.

۲۰۱۸/۱/۱۲

Related posts