تازه ترین ها

فاریاب: طیارات اشغالگران ساحاتی را در پشتونکوت بمباران کرد

دیروز عصر طیارات اشغالگران خارجی ساحاتی را در منطقهء یکه توت و آقدره از مربوطات ولسوالی پشتونکوت بمباران کرد. لله الحمد به مجاهدین هیچ نوع آسیبی نرسیده است.

۲۰۱۸/۱/۱۲

Related posts