نیمروز: یک عسکر در دلارام با سلاح درازنوف به قتل رسید

عصر دیروز ساعت ۴ یک عسکر دشمن با سلاح درازنوف مجاهد در پوستهء بازار ولسوالی دلارام هدف حمله قرار گرفته و در جا هلاک گردید.

۲۰۱۸/۱/۱۲

Social Networks
Social Networks
Social Networks
Social Networks

Related posts