هلمند: یک عسکر مزدور با سلاح لیزر در نادعلی به قتل رسید

شب گذشته در کمین مجاهد یک عسکر اردو در منطقهء لوی باغ از مربوطات ولسوالی نادعلی با استفاده از سلاح لیزر هدف قرار گرفته و در جا به قتل رسید.

۲۰۱۸/۱/۱۲

Social Networks
Social Networks
Social Networks
Social Networks

Related posts