تازه ترین ها

هلمند: یک عسکر مزدور با سلاح لیزر در نادعلی به قتل رسید

شب گذشته در کمین مجاهد یک عسکر اردو در منطقهء لوی باغ از مربوطات ولسوالی نادعلی با استفاده از سلاح لیزر هدف قرار گرفته و در جا به قتل رسید.

۲۰۱۸/۱/۱۲

Related posts