تازه ترین ها

هلمند: حمله بر پوسته در گرشک ۷ عسکر کشته و زخمی شدند

مجاهدین امارت اسلامی بر پوستهء دشمن در منطقهء بندبرق و سربند ولسوالی گرشک بر پوستهء دشمن حمله کردند.

در این حمله از سلاح های سبک و سنگین استفاده شد و ۷ عسکر مزدور هدف حمله قرار گرفتند که ۵ تن در جا هلاک و ۲ تن دیگر زخمی شدند. یک تانک دشمن نیز حریق گردید.

یک مجاهد در رویداد مذکور زخمی گردید.

۲۰۱۸/۱/۱۲

Related posts