هرات : ۱ تانک در رباط سنگی تخریب و ۱۱ عسکر دشمن کشته و زخمی شدند

امروز صبح درگیری شدیدی با قوهء عملیاتی دشمن در منطقهء ارباب رحمت ولسوالی رباط سنگی رخ داد.

طبق تازه ترین معلومات تا این لحظه یک تانک و یک موتر رینجر دشمن تخریب، ۶ عسکر دشمن در جا کشته شده و ۵ عسکر دیگر زخمی شده اند. درگیری هم اکنون نیز ادامه دارد. معلومات بیشتر بعدا نشر خواهد شد.

۲۰۱۸/۱/۱۲

Social Networks
Social Networks
Social Networks
Social Networks

Related posts