تازه ترین ها

لغمان: بشمول ۲ قومندان ۷ تن پولیس در علیشنگ وعلینگار کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، ماین  اربکی های وحشی را درمنطقه علیشنگ مربوطات مهترلام مرکزولایت لغمان هنگام هدف قرار داد که گردهم آمده بودند.

انفجار ساعت ۶ شام امروز براساس یک تاکتیک خاص صورت گرفت که دراثران قومندان یک پوسته (کمال) با ۲ محافظ اش کشته وزخمی شدند

همچنان ساعت ۱۰ صبح امروز درمنطقه کوخی ولسوالی علینگار ولایت لغمان یک تانگ عساکر اداره مزدور شکار ماین گردید که درنتیجه ان تانگ کاملا نابود گردید ویک عسکر دران کشته وبشمول قومندان (حریف) ۳ عسکر مرگبار زخمی شدند.

Related posts