تازه ترین ها

ننگرهار: دریک چاپه مشترک دشمن درخوگیانی، ۵ تن ملکی بازداشت کردند

بر اساس خبر، عساکر اشغالگر امریکایی با معیت مزدوران داخلی شان درمنطقه نکرخیل ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار وحشیانه چاپه انداختند.

این رویداد ساعت یک بجه دیشب صورت گرفت  ودرجریان آن دروازه های منازل مردم را شکستند، تعدادی را لت وکوب نمودند ودارایی های تعدادی را غارت کردند، ویک تن ملکی  را زخمی ساختند و۵ تن دیگر  را بازداشت نمودند.

Related posts