تازه ترین ها

واکنش سخنگوی امارت اسلامی پیرامون آمدن ۷۰۰ عسکر قطقه خاص امریکایی به کشور

واکنش سخنگوی امارت اسلامی پیرامون آمدن ۷۰۰ عسکر قطقه خاص امریکایی به کشور

ذبیح الله مجاهد صاحب سخنگوی امارت اسلامی دیروز بعد از آن واکنش تندی نشان داد که منسوبین نظامی اشغالگران امریکایی (ستارز ایند تسرایپس) به روزنامه نظامی امریکایی اظهار داشت که ۷۰۰ افسر ونظامی امریکایی دیگر را غرض آموزش عساکر اداره مزدور به افغانستان می فرستند.

نامبرده ترمپ رئیس جمهور امریکا را به چالش کشید که از شکست های پیهم شان دراین هدیره امپراطورها (افغانستان) طی ۱۶ سال گذشته عبرت بیگرند وصدها مجاهد نفوذی واستشهادی برای کشتار نظامیان تان انتظار میکشند، وتلاش بیشتر دراین راستا جز ضیاع وقت، دیگر سودی نخواهد داشت.

سخنگوی محترم امارت اسلامی در واکنش اش افزود که عساکر اشغالگر امریکایی بوسیله یکصد هزار عسکر شان نتوانیستند در میدان نبرد برنده شوند، پس چند صد عسکر شان آشکارا کاری نخواهند توانیست.

افواهات اعزام (۷۰۰) عسکرخاص امریکایی به کشور،تبلیغات بیش نیست،زیرا اکنون امریکایی ها ومزدوران شان مجبور هستند تا وقتا فوقتا برای روحیه افزایی عساکرشان چنین تبلیغات نمایند.

 

وصدها مجاهد نفوذی ما بی صبرانه آن لحظاتی را انتظار میکشند که با عساکر اشغالگر امریکایی روبرو شوند تا شارجورهای سلاح شان را بر سینه های عساکر امریکایی خالی نمایند.

ما به ترمپ تذکر میدهیم که از شکست وناکامی ۱۶ ساله تان در افغانستان عبرت بیگرید ودیگر در هدیره امپراتورها بخت شوم تان را نه آزماییند.

Related posts