تازه ترین ها

هلمند: یک پوسته در بین گرشک و سنگین فتح و ۶ پولیس کشته شدند

نیمه شب گذشته ساعت ۳ یک پوسته بر روی سرک منتهی به ولسوالی سنگین در منطقهء داکو بین گرشک و سنگین هدف حملهء مسلحانهء مجاهدین قرار گرفت.

در نتیجهء حملهء مذکور یک پوسته بطور کامل فتح گردید و ۶ پولیس مزدور در جا کشته شدند و مابقی فرار کردند.

۳ میل کلاشینکوف، یک هاوان چریکی، یک راکیت و مهمات زیادی بدست مجاهدین افتاد.

لله الحمد به مجاهدین هیچ نوع آسیبی نرسیده است.

۲۰۱۸/۱/۱۳

Related posts