تازه ترین ها

هلمند: پوسته در ناوه فتح گردید و ۵ پولیس به قتل رسیدند

مجاهدین بر پوستهء دشمن بر روی سرک منتهی به مرکز ولسوالی ناوه در منطقهء تبیلی حمله کردند.

در این حمله از سلاح های ثقیله و خفیفه و همچنین از سلاح لیزر استفاده کردند که در نتیجه پوسته بطور کامل فتح گردید و ۵ پولیس به قتل رسیدند و یک تن دیگر زخمی گردید.

۲ میل کلاشینکوف، یک میل خفیف، مهمات و مرمی زیادی بدست مجاهدین افتاد.

لله الحمد به مجاهدین هیچ نوع آسیبی نرسیده است.

۲۰۱۸/۱/۱۳

Related posts