تازه ترین ها

هلمند: حمله بر پوسته در گرشک جان ۶ عسکر مزدور را گرفت

نیمه شب گذشته ساعت ۱۲ مجاهدین بر پوستهء عساکر اردو در منطقهء پارچاو ولسوالی گرشک حمله کردند.

در جریان درگیری مجاهدین تاور پوسته را تخریب کرد و ۶ عسکر دشمن در جا کشته شدند.

یک مجاهد در حملات متقابل دشمن به مقام رفیع شهادت نائل گردید. تقبله الله تعالی

۲۰۱۸/۱/۱۳

Related posts