تازه ترین ها

هلمند: ۷ اربکی سنگوری در گرشک با سلاح لیزر به قتل رسیدند

نیمه شب گذشته ساعت ۴ در نزدیکی هوتل ترابی از مربوطات ولسوالی گرشک مجاهدین بر ۲ پوستهء اربکی های سنگوری با استفاده از سلاح لیزر حمله کردند.

در نتیجهء این حمله ۷ سنگوری به قتل رسیدند و ۲ تن دیگر زخمی شدند

لله الحمد به مجاهدین هیچ نوع آسیبی نرسیده است.

۲۰۱۸/۱/۱۳

Related posts