تازه ترین ها

زابل: یک عسکر مزدور در ارغنداب به قتل رسید

امروز صبح ساعت ۷:۳۰ با نیروهای دشمن در منطقهء باغ از مربوطات ولسوالی ارغنداب درگیر شدند.

این درگیری برای مدت ۴۵ دقیقه ادامه یافت که در نتیجه ۱ عسکر دشمن به قتل رسید.

۲۰۱۸/۱/۱۳

Related posts