تازه ترین ها

قندهار: انفجار ماین در خاکریز ۴ عسکر مزدور را کشته و زخمی کرد

امروز صبح مجاهدین بر گزمهءپیادهء عساکر اردو در منطقهء درهء سیاه سنگ ولسوالی خاکریز حمله کردند، که در نتیجه ۴ عسکر مزدور کشته و زخمی شدند.

۲۰۱۸/۱/۱۳

Social Networks
Social Networks
Social Networks
Social Networks

Related posts