تازه ترین ها

زابل: ۳ عسکر بشمول قومندان در میزانه کشته و زخمی شدند

قومندان پوستهء برق در مربوطات ولسوالی میزانه شب گذشته ساعت ۱۱ در حملهء مجاهدین مرگبار زخمی گردید که پس از رسیدن به شفاخانه جان داد.

همچنین مجاهدین با استفاده از سلاح لیزر بر پوستهء آتش در ولسوالی مذکور حمله کردند که یک عسکر هلاک و ۲ زخمی گردید.

۲۰۱۸/۱/۱۳

Social Networks
Social Networks
Social Networks
Social Networks

Related posts