تازه ترین ها

غزنی: یک قرارگاه عساکر دشمن در ده یک مورد حمله قرارگرفت

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات  ” منصوری” بر قرارگاه عساکر اداره مزدور درمنطقه یونت ولسوالی ده یک ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت ۱۱ چاشت امروز درحالی صورت گرفت که در داخل قرارگاه جلسه یک هئت بلند رتبه ای که  از کابل آمده بود، جریان داشت که دراثران برنامه جلسه مختل گردید وهئیت متذکره شرمنده از محل فرار کردند.

Related posts