فراه: حمله بر پوسته در بالابلوک بشمول قومندان ۳ پولیس هلاک و ۴ تن زخمی شدند

نیمه شب گذشته ساعت ۱۲ مجاهدین بر پوستهء امنیتی دشمن در منطقهء نوآباد ولسوالی بالابلوک حمله کردند.

در نتیجهء حمله بشمول قومندان ۳ پولیس کشته و ۴ تن دیگر زخمی شدند.

۲۰۱۸/۱/۱۳

Social Networks
Social Networks
Social Networks
Social Networks

Related posts