تازه ترین ها

هرات: ۲ پولیس و ۱ عسکر در گلران به مجاهدین تسلیم شدند

روز گذشته ۳ عسکر و پولیس در منطقهء قلعه برج ولسوالی گلران به مجاهدین تسلیم شدند.

فضل احمد ولد نوراحمد و حمید ولد نوراحمد کهدر پولیس سرحدی ایفای وظیفه می کردند و سردار ولد حاجی حیدر باشندهء ولسوالی پسابند ولایت غور در اردو مشغول وظیفه بود که پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند.

۲۰۱۸/۱/۱۳

Related posts