بادغیس: ۱۲ قطاع الطریق در غورماچ گرفتار شدند

در جریان چند روز گذشته در مربوطات ولسوالی غورماچ ۱۲ دزد و قطاع الطریق که در راه های عمومی از مردم ملکی پول و موترسایکل می گرفتند، در عملیات مجاهدین گرفتار شدند و قضیهء آنها به محاکم شرعی امارت اسلامی سپرده شد.

۲۰۱۸/۱/۱۳

Social Networks
Social Networks
Social Networks
Social Networks

Related posts