تازه ترین ها

دایکندي: ۲ اربکی در گیزاب به مجاهدین تسلیم شدند

دو اربکی محمد گل ولد عبدالحبیب و محمد داوود ولد عبدالرشید امروز صبح پس از درک حقایق باشندگان قریهء خلج ولسوالی گیزاب به مجاهدین تسلیم شدند.

۲۰۱۸/۱/۱۳

Related posts