کنر: پوسته ویک تانگ پولیس در سرکانو مورد حمله قرارگرفت

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات  ” منصوری” بریک پوسته پولیس درمنطقه ناوه ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند

حمله ساعت ۱۱ چاشت امروز  صورت گرفت که دراثران به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردیده اما دقیقا رقم آن به دست نه آمده است.

Social Networks
Social Networks
Social Networks
Social Networks

Related posts