کنر: یک تانگ درچپه دره نابود و۱ عسکر دران بهلاکت رسید

بر اساس خبر، یک تانگ عساکر اداره مزدور درمنطقه کرنل ولسوالی چپه دره ولایت کنر شکارماین گردید.

انفجار ساعت ۲ بعد ازظهر دیروزهنگام صورت گرفت که میخواستند ماین جاسازی شده مجاهدین را خنثی نمایند که دراثران تانگ کاملا نابود گردید ویک عسکر دران کشته شد.

Social Networks
Social Networks
Social Networks
Social Networks

Related posts