تازه ترین ها

کنر: یک تانگ درچپه دره نابود و۱ عسکر دران بهلاکت رسید

بر اساس خبر، یک تانگ عساکر اداره مزدور درمنطقه کرنل ولسوالی چپه دره ولایت کنر شکارماین گردید.

انفجار ساعت ۲ بعد ازظهر دیروزهنگام صورت گرفت که میخواستند ماین جاسازی شده مجاهدین را خنثی نمایند که دراثران تانگ کاملا نابود گردید ویک عسکر دران کشته شد.

Related posts