تازه ترین ها

مجاهدین نفوذی در انتظار اشغالگران هستند

مجاهدین نفوذی در انتظار اشغالگران هستند

مقامات امریکایی اعلان کرده اند که در چند روز آینده ۷۰۰ تن عساکر  تازه نفس به افغانستان می فرستند ، اعزام عساکر جدید در حالی زمزمه می شود که دو روز پیش مجاهدین قهرمان نفوذی ۱۶ تن عساکر اشغالگر را در ولایت ننگرهار جا به جا کشتند و سپس خودشان نیز در بمباران اشغالگران جام شهادت را نوش جان نمودند .

مبارزهء کنونی افغان ها در برابر نیروهای اشغالگر و رژیم کابل به یک قوم ، یک سمت و یا  قشر خاص منحصر نیست ، بلکه مجاهدینِ اقوام مختلف افغانستان در همه ولایات و ولسوالی های کشور فعالیت دارند ، مجاهدین فرزندان این ملت هستند ، در آغوش ملت پرورش یافته اند و به همکاری و پشتیبانی همه جانبهء ملت به جهاد مسلحانه ادامه می دهند .

نکتهء مهم دیگر اینست هدف از مبارزهء که به قیادت امارت اسلامی افغانستان در سراسر کشور جریان دارد رسیدن به پول و کرسی نیست ، این جهاد فی سبیل الله است و مجاهدین با توکل به ذات پروردگار در برابر دشمن که به اسباب و امکانات پیش رفتهء روز مجهز است مبارزه می کنند و بدون اینکه از وسایلِ مدرن ، تبلیغاتِ پوچ و جنایات وحشیانهء دشمن مرعوب شوند به دروازه های پیروزی رسیده اند .

ترامپ از اعزام عساکر جدید لاف می زند ، این همان طرحی است که از سوی بوش و اوباما آزموده شده است ، اما آن ها نه تنها کامیاب نشدند بلکه هزاران تن عساکر شان به دست غازیان افغان کشته شدند و متباقی نیروهای شان پا به فرار گذاشتند ، حالا اگر عساکر مورال باختهء امریکایی یکبار دیگر به قبرستان امپراتوری ها می آیند ، بدون شک سرهای خود را درین سرزمین طاغوت شکن می بازند و بالاخره رسوا و شرمسار از افغانستان بیرون می شوند .

در دههء گذشته ، یکصد و پنجاه هزار عساکر اشغالگر در افغانستان مشغول جنگ بودند ، آن ها از هر گونه سلاح های مدرن و تیکنالوژی پیش رفته بی دریغ استفاده می کردند ، اما چه دست آوردی داشتند ؟ ، آیا توانستند قیام ملی و مبارزهء اسلامی افغان ها را از بین ببرند ؟ ، روشن است که عساکر اشغالگر فرار کردند ، رژیم دست نشان ده آنان در وضعیت وخیم سیاسی ، اقتصادی و نظامی قرار گرفت و ساحهء زیر کنترول امارت اسلامی افغانستان به ۶۰% خاک کشور گسترش یافت ، پس آیا امید پیروزی از چند صد تن عساکر تازه نفس جز حماقت و خیالی پلاو چیزی دیگری است ؟

هزاران تن مجاهدین استشهادی و نفوذی برای کشتن و راندن اشغالگران در انتظار هستند ، این مجاهدین باز هم قطارها ، مخفی گاه ها ، دفاتر و جلسات اشغالگران را آماج حملات قرار می دهند ، اشغالگران آرزوی مستعمره ساختن افغانستان را به گور می برند ، ان شاء الله تعالی .

Related posts