تازه ترین ها

اعلامیهء دفتر سیاسی امارت اسلامی در مورد نمایندگان جعلی در پروسهء صلح ترکیه

اعلامیهء دفتر سیاسی امارت اسلامی در مورد نمایندگان جعلی در پروسهء صلح ترکیه

سه روز پیش بعضی از رسانه ها راپور دادند که با میانجیگری حزب اسلامی، نمایندگان طالبان و ادارهء کابل در ترکیه گردهم آمده اند و در مورد صلح افغانستان گفتگو می کنند. آنها گفته اند که این سومین نشست آنهاست اما دو نشست قبلی شان مخفی نگه داشته شده است. یکی از شرکت کنندگان دراین نشست خود را ملا عبدالروف معرفی می کند به رسانه ها گفت که هر سه نشست را با گفتگوهای تعارفی و ابتدایی گذرانده اند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی  امارت اسلامی این راپور را به شدت رد کرده می گوید: هیچ یک از نمایندگان امارت اسلامی در این نشست شرکت نکرده است. او واضح نموده می افزاید: این یک پروسهء جعلی است و چهره های جعلی در آن شرکت کرده اند و صلح در افغانستان با بکار انداختن پروسه های جعلی و شرکت چهره های جعلی بدست نمی آید بلکه زیان رس خواهد بود.

همانگونه که در رسانه ها ادعا شده است، در این نشست شخصی بنام رحمت الله وردک از سوی دفتر سیاسی امارت اسلامی شرکت کرده است؛ دفتر سیاسی می خواهد به تمام هموطنان و جهانیان اعلام کند که رحمت الله وردک هیچ نوع ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با دفتر سیاسی ندارد و نه هم عضو امارت اسلامی است. این یک بازی استخباراتی است که می خواهند پروسهء صلح واقعی را بدنام و زیانبار سازند و زمینهء تداوم اشغال را مساعد نمایند.

باید بگوئیم، امارت اسلامی طرفدار پروسهء صلح واقعی است و برای همین منظور دفتر سیاسی را وظیفه داده است که راه حل صلح آمیز مسئلهء افغانستان را جستجو کند. امارت اسلامی اجندای واضع دارد که آن خاتمه دادن به اشغال کشور و اعادهء نظام اسلامی افغان شمول است. برای همین هدف امارت اسلامی از طریق دفتر سیاسی همیشه بر تمام جهات که اختیار حل مسئله را دارند، اعلام نموده است که به میز مذاکره حاضر شوند. اما جهت دیگر صلح تا هنوز استراتیژی صلح را نداشته و تنها شعار صلح می دهد و پروسه های جعلی صلح را بکار می اندازد که هیچ یک آن راه حل مسئلهء افغانستان نبوده و نه هم دوایی برای درد جاری ملت ما خواهد بود.

ما یکبار دیگر به همگان اعلام میداریم که بسوی حل واقعی مسئلهء افغانستان روی بیاورید و بیشتر به بهانه های این و آن کلمهء مقدس صلح را زیانبار نسازید.

دفتر سیاسی امارت اسلامی
۱۴۳۹/۴/۲۹هـ ق
۱۳۹۶/۱۰/۲۶هـ ش

۲۰۱۸/۱/۱۶م

 

Related posts