تازه ترین ها

نگاهی به زندگی و کارنامه های شهید ملا محمد نعیم نافذ (رح)

نگاهی به زندگی و کارنامه های شهید ملا محمد نعیم نافذ (رح)

مبارزه های اسلامی در حقیقت مرهون و مدیونِ جانبازی ها و کارنامه های قهرمانانی است که گمنام هستند و با نام ، شخصیت و زندگی آن ها  ما آشنایی نداریم ، این یک واقعیت است که صفحات تاریخ معمولاً شخصیت های مشهور و نامدار را محور قرار می دهد و همواره قهرمان های گمنامی را فراموش می کند که در آوردن انقلاب و ایجاد حماسه ها نقش اول و کلیدی داشته اند .

این قهرمان های اسلام اگر چه نام و نشان دنیوی ندارند و لیکن باور داریم سهم اخروی آن ها بالاتر و زیبا تر از دیگران خواهد بود ، زیرا آن ها عبادت و طاعت خود را خالصانه یعنی بدون شائبهء ریاء ، شهرت و خودنمایی  به بارگاه خداوند تعالی پیش می کنند ، رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز این سپاهانِ گمنام و نا آشنای اسلام را مژده داده است و مقام آن ها را ستوده است ،  در حدیث مبارک آمده است :

طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع ( رواه البخاری ) .

مژده و خوشحالی باد برای بندهء که لجام اسپ خود را در راه خدا می گیرد ، آشفته می باشد موهای سرش ، غبار آلود می باشد پاهایش ، اگر برای پهره وظیفه داده شود پهره می کند و اگر به حصهء اخیر لشکر فرستاده شود همان جا می رود و خدمت می کند ، ( چنان گمنام و نا آشنا می باشد که ) اگر اجازه بخواهد اجازه داده نمی شود و اگر برای کسی سفارش بکند سفارش وی پذیرفته نمی شود .

قیام امارت اسلامی در افغانستان یک واقعهء بزرگ و شگفت آوری در جهان معاصر بود ، مسلمان ها پس از چندین دهه حاکمیت نظام واقعی اسلامی را در روی زمین به چشم سر دیدند ، بسیار جوان های متعهد برای رسیدن به این آرمان مقدس جانهای خود را قربان نمودند ، ممکن نیست سوانح همه آن کسانی را که مردانه وار به میدان معرکه آمدند و حماسه آفریدند جمع آوری و تدوین نمود ، اما باید بکوشیم یادهای آن شهیدان گمنام راه حق را همواره در سینه های خود محفوظ نگهداریم ، زیرا آن ها گلشن اسلام را با قطرات و امواج خون خود آبیاری نمودند اما بالمقابل هیچ خونبهای دنیوی نگرفتند .

بیایید دقایق چندی به یاد سر قافلهء آن شهداء گمنام  برویم و زندگی نامه و کارنامه های آن فرمانده جوانسال را بخوانش بگیریم.

شهید ملا محمد نعیم نافذ (رح) :

ملا محمد نعیم نافذ پسر حاجی گل محمد نواسهء مرحوم سعیدجان در سال ۱۹۷۲م در روستای شیره در مربوطات ولسوالی خاص ارزگان ولایت ارزگان در یک دودمان دیندار به دنیا آمد ، وی آوان کودک سالی را در روستای خود سپری نمود ، الف با را از امام مسجد آموخت و سپس به ترینکوت ( مرکز ولایت ارزگان ) رفت و در روستای به نام چرمستان شامل یک مدرسهء دینی شد ،  دران جا یک سال درس خواند و سپس به منطقهء هزاربوز ولسوالی دایچویان ولایت زابل رفت و در یک مدرسهء محلی آن منطقه به آموزشهای دینی خود ادامه داد .

هرگاه قشون شوروی بر افغانستان یورش آوردند و در مقابل آن ها جهاد و مقاومت مسلحانهء افغان ها آغاز شد ، خانوادهء شهید نافذ (رح) به منطقهء مسلم باغ (  ایالت بلوچستان ، پاکستان ) هجرت کردند و زندگی مهاجرانهء خود را در یک کمپ مهاجرین آغاز نمودند ، ملا محمد نعیم نافذ که تازه به جوانی رسیده بود در مدارس مختلف بلوچستان به درس های دینی خود ادامه داد و کتاب های فنون را تکمیل نموده به درجهء موقوف الیه رسید ، وی در مسلم باغ ، کویته ، سرخاب و مناطق دیگر نزد استادان جید و مشهور زانوی تلمذ خم نمود و از افادات آن ها بهره مند شد .

ملا محمد نعیم نافذ در سال های اخیر جهاد بر ضد شووری ها نخستین بار در عملیات های جهادی سهم گرفت و در جبههء فرمانده مشهور جهادی ولایت ارزگان ملا محمد شفیق اخوند خدمات جهادی انجام داد .

شمولیت و خدمت در تحریک اسلامی طالبان :

طالبان هرگاه بولدک را فتح نمودند ملا محمد نعیم نافذ به تحریک اسلامی طالبان پیوست ، هرگاه قندهار فتح شد و تشکیلات طالبان به سوی دیگر ولایات فرستاده می شد ملا محمد نعیم نافذ با یک تشکیل به ارزگان رفت ، بیش تر قومندان های سابقهء جهادی ارزگان به داعیهء طالبان لبیک گفتند و با تحریک اسلامی طالبان یکجا شدند ، اما تنها سه قومندان هر یک محمد نبی ، معلم عبدالخالق و اختر محمد به مقاومت پرداختند ، در درگیری که با آن ها در مربوطات ترینکوت ( مرکز ارزگان ) رخ داد ملا محمد نعیم نافذ به حیث یک گروپ مشر سهم گرفت ، ملا محمد نعیم نافذ پس از فتح ارزگان از سوی بزرگان تحریک قومندان امنیهء ولسوالی هراوود مقرر شد .

ملا محمد نعیم نافذ شاملِ لشکری  بودکه به سوی غزنی و کابل پیش روی کرد ، وی در جنگهای غزنی ، میدان وردک و لوگر سهم گرفت ، هرگاه شهرک چهارآسیاب و یکعده مناطق جنوبی شهر کابل در کنترول طالبان قرار گرفت مسئولیت فرقهء ریشخور برای شهید نافذ سپرده شد ، وی یکروز با شماری از رفقای خود خط دفاعی طالبان را نظارت می کرد که ناگهان در اثر اصابت مرمی هاوان به شدت زخمی شد و برای تداوی از ساحهء جنگی انتقال داده شد .

ملا محمد نعیم نافذ هرگاه پس از شفایابی دوباره به صف جهادی حاضر شد هرات فتح شده بود و درگیری در مربوطات بادغیس جریان داشت ، وی به فرمان امیرالمؤمنین به خط دفاعی بادغیس فرستاده شد و مسئولیت کمر بند برای وی سپرده شد .

وی پس ازینکه چند مدت در بادغیس ماند به چهارآسیاب آمد و تا فتح کابل در خط دفاعی چهارآسیاب ماند ، بالاخره طالبان از میدان شهر ، چهارآسیاب و پلچرخی به کابل یورش بردند و در نتیجهء جنگ سه طرفه کمربندهای دفاعی دشمن شکست و طالبان فاتحانه وارد کابل شدند .

خدمات جهادی در شمال کابل :

ملا عبدالحنان ( رفیق و همسنگر ملا محمد نعیم نافذ ) می گوید : شهید نافذ (رح) پس از فتح کابل مسئول منطقهء شکردرهء کابل مقرر شد ، سپس برای چند مدت به ولایت کاپیسا رفت و پس ازان در خط دفاعی بگرام مشغول خدمت شد .

وی می افزاید : هرگاه مسعود عملیات خود را برای باز پس گیری کابل آغاز نمود طالبان در استقامت بگرام تا منطقهء کاریز میر عقب نشینی کردند ، از سوی دیگر در شکردره نیز درگیری های شدید جریان داشت ، وزیر دفاع افغانستان ملا عبیدالله اخوند در همان وضعیت حساس به خط جنگ آمد و ملا محمد نعیم نافذ را فرمان داد که به خط شکر دره برود ، وی با رفقای خود به شکردره رفت و پس از چند روز پیشروی های دشمن دران جا  متوقف شد ، وی مدت زیادی دران جا ماند و تقریباً در همه عملیات های شمالی سهم گرفت .

ملا محمد نعیم نافذ در اثنای که در شمالی و قندوز وظیفهء جهادی انجام می داد مسئولیت قول اردوی نمبر سه گردیز را نیز به عهده داشت ، اما چونکه وی همواره در خطهای جنگ می بود مسئولیت وی را نیابتاً شهید ملا عبدالمنان و سپس شهید ملا پای محمد پیش می برد  .

رفتن به قندوز :

در ماه می سال ۱۹۹۷م تحولات بزرگی در شمال افغانستان رخ داد ، فرمانده مشهور شمال جنرال مالک با طالبان یکجا شد و طالبان به همراهی وی به شمول مزارشریف چندین ولایات شمال را به کنترول خود درآوردند ، همچنان لشکری دیگری طالبان از طریق تونل سالنگ به بغلان رسیدند و شهر پلخمری را فتح نمودند ، اما هرگاه جنرال مالک با طالبان غدر کرد ولایات شمالی از دست طالبان خارج شد و متعاقباً مسعود بر پروان حمله نموده سالنگ ، جبل السراج و چاریکار را در کنترول خود درآورد ، همین بود که هزاران تن طالبان در بغلان محاصره ماندند ، طالبان به حیث یگانه راه نجات بر قندوز حمله کردند و به همکاری قومندان های محلی شهر قندوز را به کنترول خود درآوردند و از طریق میدان هوایی قندوز با کابل راه هوایی پیدا کردند .

طالبان که در مرکز قندوز در ساحهء بسیار محدود محاصره بودند هر لحظه از تخار ، بغلان و سمنگان آماج حملات مخالفین قرار می گرفتند و در شرایط بسیار دشوار شب و روز خود را سپری می کردند ، کسی امید نداشت که ازان محاصره نجات یابد ، از روی همین وضعیت دشوار کسی نمی خواست به قندوز برود ، در همان اثنا ملا محمد نعیم نافذ که در منطقهء شکردره مشغول وظیفه بود از سوی زعیم امارت اسلامی افغانستان ملا محمد عمر مجاهد (رح) مؤظف شد تا به قندوز برود ، وی با کمال اطاعت به فرمان امیر لبیک گفت و این مسئولیت بزرگ را به دوش گرفت .

ملا عبدالحنان می گوید : شهید ملا محمد نعیم نافذ رفقای خود را در کابل جمع کرد و برای آن ها گفت : مؤظف شده ام که به قندوز بروم ، از میان شما هر کسی آماده است و به رضای خود به همرای من به قندوز می رود خوشحال می شوم ، اما هرگز اجباری نیست که حتما بروید ، در همان فرصت تنها یازده تن آماده شدند که وی را همراهی بکنند ، شهید ملا محمد نعیم نافذ با همان یازده تن از طریق طیاره به قندوز رفت ، بعدا هرگاه مسئول جبهات قندوز شهید ملا دادالله اخوند به کابل برگشت شهید ملا محمد نعیم نافذ به جای وی به حیث مسئول عمومی مجاهدین مقرر شد .

وزیر پیشین تعلیم و تربیهء افغانستان ملا امیرخان متقی که دران لحظاتِ دشوار و نا مساعد در خطوط جهادی قندوز مشغول خدمت بود ، می گوید : « شهید ملا محمد نعیم بسیار منتظمِ خوب بود و در امور حربی خیلی ها مهارت داشت ، احمد شاه مسعود در اثنای محاصرهء قندوز کوشش داشت طالبان را در قندوز از بین ببرد ، موجودیت طالبان در قندوز مسعود را از حملهء سراسری بر کابل باز می داشت ، زیرا بسیاری از نیروهای وی در قندوز مصروف جنگ بودند ، مسعود و رفقای وی هر لحظه می کوشیدند ساحهء محاصره را بر طالبان تنگ تر بسازند ، اما ملا محمد نعیم نافذ که مردانه وار به مقاومت وجنگهای تعرضی خود ادامه می داد نه تنها عقب نشینی نکرد بلکه همواره در حال پیشروی بود ، از همین بود که ساحهء محاصره روز به روز گسترش و گشایش می یافت » .

ملا امیرخان متقی می گوید : ملا محمد نعیم یک سستم خوبِ مخابراتی ساخته بود که بسیار کامیاب و همیشه فعال بود ، وی شخص پرکار و متحرک بود و بیش تر اوقات هژده الی بست ساعت کار می کرد ، همواره از خطهای جنگ مراقبت و نظارت می کرد و در برابر حملات دشمن هر لحظه آماده و  عیار بود .

ملا عبدالحنان که در قندوز با ملا محمد نعیم نافذ رفاقت جهادی داشت می گوید : طالبان به سرکردگی ملا محمد نعیم نافذ ولسوالی اشکمش ( تخار ) ، ولسوالی برکه ( بغلان ) و چندین مناطق دیگر را فتح نمودند و پیروزی های بزرگی را به دست آوردند .

شهادت :

در سال ۱۹۹۹م ، ملا محمد نعیم نافذ پس از مسئولیت طولانی در قندوز دوباره به کابل خواسته شد و مسئولیت جنگی شمالی کابل به دوش وی سپرده شد ، این بار مخالفین عملیات خود را در مربوطات کاپیسا آغاز نمودند و بالمقابل ملا محمد نعیم نافذ بر پوسته های مخالفین در تگاب و نجراب حمله نمود ، مخالفین در مسیر منطقه ماین فرش کرده بودند ، ملا محمد نعیم و رفقای وی تلاش داشتند راه را تصفیه نموده  پیشروی بکنند ، یکروز در اثنای که ماین پاکان مصروف پاکسازی راه بودند و ملا محمد نعیم با رفقای خود در کنار راه منتظر ایستاده بودند ناگهان یک موتر دو میله  با یک ماین تصادم کرد ، انفجار بزرگی رخ داد و ملا محمد نعیم نافذ در اثر اصابت چندین چره جا به جا به شهادت رسید ، انا لله و انا الیه راجعون .

شهید ملا محمد نعیم نافذ که در ۲۷ سالگی به شهادت رسیده بود  جسد وی در منطقهء چرمستان در مربوطات مرکز ولایت ارزگان به خاک سپرده شد .

شخصیت و خاطره ها :

شهید ملا محمد نعیم نافذ بخش اعظم عمر خود را در تعلم و جهاد سپری کرده بود ، دوستان اش می گویند وی در هر دو عرصه بسیار استعداد عالی داشت و بر علاوه از لیاقت علمی به شجاعت و تدبیر خوب نیز آراسته بود .

ملا امیرخان متقی که شهید ملا محمد نعیم نافذ را از نزدیک می شناخت می گوید : وی اخلاق حسنه داشت و بزرگان را بسیار ارج می گذاشت و قدردانی می کرد ، خاکسار و چنان بی کبر بود که یکروز در اثنای درگیری شدید با دشمن در منطقهء بنگی (تخار) به صحنهء نبرد رسید ، فی الفور در مخابره ها صدا بلند شد که نافذ رسید ، همین سر و صدا در مخابره های دشمن نیز نشر شد ، دشمن با شنیدن این خبر کارزار را ترک کرد و پا به فرار گذاشت ، شهید نافذ که همهء این جریان را به گوش خود می شنید و به چشم خود تماشا می کرد بی اختیار اشک ریخت و گفت : من چه کسی هستم ، پسر یک غریب هستم ، مگر اینکه به صف حق پیوسته ام و خداوند تعالی از برکت این حقانیت دشمن را به رعب آورده است .

ملا ولی جان که برادر خورد شهید ملا محمد نعیم نافذ است ، می گوید : ملا محمد نعیم در مورد بیت المال بسیار احتیاط می کرد و هیچ پولی بیت المال را بدون اجازه در خانه صرف نمی کرد .

وی می افزاید : آن زمان بسیار فقیر و تنگدست بودیم ، یکبار به ملا محمد نعیم از وضعیت ناگوار اقتصادی شکایت کردم ، وی گفت : بسیار پول بیت المال را با خود دارم و می توانم آن را در حوائج شخصیهء خود صرف بکنم ، اما از خداوند تعالی هراس دارم ، اگر حرف مرا می پذیری همین زندگی فقیرانه بهتر است ، اگر این پول را بدون اجازه در ضرورت های شخصی خود خرج بکنیم در روز قیامت برای ما به آتش سوزان مبدل می شود ، ملا ولی جان می گوید : وی هرگاه به خانه می آمد از سوی بزرگان امارت برای مصارف خانگی اش جداگانه پول داده می شد ، وی آن پول را تنها برای من می داد و می گفت این پول برای مصارف خانه داده شده است .

پس از شهادت ملا محمد نعیم نافذ یکتن از رفقای جهادی و صمیمی وی ملا عبدالرزاق به جای وی مقرر شد ، ملا عبدالرزاق نیز به نام « نافذ » شهرت یافت و کارنامه های بزرگی را انجام داد ، ملا عبدالرزاق نافذ بنیادگذار جهاد و مبارزه در برابر امریکایی های اشغالگر در ولایت ارزگان بود ، وی بالاخره در همین راه به منزل شهادت رسید ، اما رفقاء و همسنگران وی هنوز هم در برابر امریکایی ها به مبارزهء مسلحانه و بر حق خود ادامه می دهند ، رحمهما الله.

………………………………………..

نویسنده : قاری سعید / / ترجمه : حبیبی سمنگانی

Related posts