تازه ترین ها

نگاهی به زندگی قومندان نامدار جهادی شهید ملا مشر آخند (رح)

نگاهی به زندگی قومندان نامدار جهادی شهید ملا مشر آخند (رح)

هرگاه تحریک اسلامی طالبان به سرکردگی علماء کرام برای محو فتنه و فساد آغاز گردید یکی از وظایف مهم و عمدهء آن رهبری نظامیان و مسئولیت وضعیت جنگی بود ، تحریک اسلامی طالبان و امارت اسلامی افغانستان از ابتداء شخصیت های ورزیده ، دلیر و فداکار را برای پیش برد این وظیفه با خود داشته است ، شهید ملا عبدالقیوم مشهور به ملا مشر آخند یکی از چنین شخصیت ها بود .

شهید ملا مشر آخند یکی از چهره های بود که نقش بزرگ و کلیدی در تاسیس و گسترش تحریک اسلامی طالبان داشتند ، وی بسیار مدت مسئول لشکرهای نظامی تحریک اسلامی طالبان بود و طالبان به سرکردگی وی به فتوحات زیادی دست یافتند ، پیش ازینکه در مورد نقش های جهادی و ویژگی های شخصیت شهید ملا مشر آخند حرف بزنیم باید آشنایی اجمالی با زندگی ابتدایی وی داشته باشیم .

ولادت و زندگی ابتدایی :

ملا عبدالقیوم مشهور به ملا مشر پسر ملا عبدالشکور و نواسهء ملا مؤمن در سال ۱۹۴۵م در منطقهء چونی بازار در مربوطات مرکز ولسوالی گیزاب ولایت ارزگان در یک خانوادهء علمی و معنوی چشم به جهان گشود .

ملا عبدالشکور سه پسر داشت ، پسر کلان وی ملا عبدالغنی و پسر کوچک وی ملا عبدالرؤف در جهاد بر ضد شوروی ها به شهادت رسیدند ، پسر دوم وی ملا عبدالقیوم مشهور به ملا مشر بود ، ملا مشر آموزشهای ابتدایی اش را در خانه فرا گرفت و سپس در مدارس مختلف محلی بولدک ( قندهار) و پشین (بلوچستان) به فراگیری علوم دینی پرداخت و روند آموزشی خود را به درجهء سادسه رسانید ، همان شب و روزها بود که شوروی ها بر افغانستان هجوم آوردند و ملا مشر سفر علمی خود را نا تمام گذاشته متباقی زندگی اش را وقف جهاد و مبارزه کرد .

شهرت به ملا مشر :

اندک کسانی بودند که با نام اصلی ملا مشر آشنا بودند ، زیرا وی از عنفوان جوانی تا هنگام شهادت یعنی پنجاه سالگی تنها به همین نام یاد می شد .

ملامشر در زمان درس خوانی  درمیان طلباء به پهلوانی و توانایی شهرت داشت و حتی هیچ گاه در زور آزمای ها از کدام رقیب خود شکست نخورده بود ، از همین سبب درمیان دوستان اش به ملا مشر شهرت یافت و بعدا همین لقب افتخاری جای نام اصلی وی را گرفت .

جهاد بر ضد شوروی ها :

زمانیکه نظام کمیونستی در افغانستان حاکم شد و متعاقباً نیروهای اشغالگر جماهیر شوروی بر افغانستان یورش آوردند ملا مشر در منطقهء پشین ( بلوچستان ) مشغول آموزشهای دینی بود ، وی نیز همچون دو برادرش در همان اوائلِ مقاومت خود را برای جهاد وقف کرد .

جبههء آمر موسی کلیم در ولایت زابل دران زمان یکی از جبهات مشهور جهادی در جنوب افغانستان بود و بیشتر مجاهدین آن علماء و طلباء بودند ، شهید ملا مشر نیز نخستین عملیات جهادی خود را تحت قیادت آمر موسی کلیم در مربوطات ولایت زابل آغاز نمود ، وی پس از چند سال خدمت در زابل به قندهار رفت و دران جا چند مدت در جبهات جهادی مولوی عبدالستار و حافظ عبدالکریم به جهاد و مبارزه ادامه داد ، سپس به جبههء جهادی قومندان عبدالرازق رفت ، این جبهه در کوه های چغنی ولسوالی ارغستان (قندهار) مراکز داشت و بیش تر عملیات های خود را در شاهراه کابل قندهار و در ولسوالی های پنجوایی ، دند و ژری انجام می داد و در شهر قندهار نیز گروپ های چریکی داشت .

جبههء قومندان عبدالرازق نیز یکی از جبهات مشهور جهادی بود که بیشتر مجاهدین آن طلباء بودند ، بر علاوه از ملا مشر چندین تن از بزرگان تحریک طالبان و امارت اسلامی افغانستان هر یک مرحوم ملا محمد ربانی ، شهید ملا یار محمد ، ملا محمد غوث  ، ملا محمد عیسی و ملا احمدالله نیز دران زمان در همین جبههء جهادی مشغول مبارزه و مقاومت بودند .

ملا محمد عیسی آخند ( مسئول جهادی امارت اسلامی افغانستان برای ولایت قندهار ) که در زمان جهاد بر ضد شوروی در جبهات زابل و قندهار با ملا مشر آخند یکجا بوده است ، می گوید : شهید ملا مشر در جبهات زابل و قندهار با متانت کامل وظیفهء جهادی انجام می داد و در مدت بسیار کوتاه به حیث یک مجاهد ورزیده ، دلیر و مخلص شناخته شد .

شهید ملا مشر در اثر فداکاری ها و استعداد عالی خود به حیث یک فرمانده جهادی بروز کرد ، فرمانده عمومی جبهه اگرچه کسی دیگری بود اما بیشتر اوقات مسئولیتِ میدان جنگ به  دوش ملا مشر می بود ، ملا مشر در زمان جهاد بر ضد شوروی ها چندین بار با خطرات بزرگی مواجه شد و زخمی نیز شد ، یکبار در درگیری رویاروی با عساکر شوروی در نزدیکی میدان هوایی قندهار در منطقهء خوشاب از ناحیهء دهن شدیداً زخمی شد .

ملا مشر آخند در آخرین سالهای جهاد بر ضد شوروی از قندهار به زادگاه خود ارزگان رفت و دران جا مسئولیت یک گروپ مجاهدین را به دوش گرفت و تا زمان پیروزی جهاد و مقاومت افغان ها و فروپاشی رژیم کمیونستی به مبارزهء خود ادامه داد .

خدمت در تحریک اسلامی طالبان :

شهید ملا مشر نیز پس  از پیروزی جهاد همچون مجاهدین واقعی سلاح خود را به زمین گذاشت و زندگی عادی خود را در ولسوالی گیزاب (ارزگان) از سر گرفت ، اما نگاه می کرد که یکعده تفنگ سالاران و مردم بی وجدان با آرمان های جهاد بازی دارند ، فتنهء بزرگ قدرت خواهی جنگهای خانمان سوز داخلی را به بار آورده است و جان و مال کسی در کشور اسلامی افغانستان مصئون نمانده است ، این وضعیتِ المناک و ناگوار مجاهدین واقعی را وادار می ساخت تا برای جلوگیری از هرج و مرج و محوفسادهای روز افزون راهی بیاندیشند .

شهید ملا مشر ازین وضعیت بسیار رنج می برد ، همان شب و روزها بود که  تحریک اسلامی طالبان به سرکردگی ملا محمد عمر مجاهد در قندهار آغاز شد ، ملا مشر آخند از کسانی بود که در نخستین فرصت با تحریک یکجا شد و در فتوحات و گسترش تحریک در قندهار و دیگر بخش های کشور نقش بزرگی ایفاء نمود .

طالبان پس از کنترول قندهار پیشروی به سوی غزنی ، کابل و پکتیا را آغاز کردند ، شهید ملا مشر به حیث یک فرمانده ورزیده شامل کاروانی بود که به غزنی ، وردک ، لوگر ، پکتیا ، پکتیکا ، خوست و حتی دامنه های کابل رسید ، ملا مشر آخند بعدا مسئول خط دفاعی طالبان در میدان شهر مقرر شد و مسئولیت حملات بر کابل را نیز به دوش داشت .

ملا مشر  از رفقای معتمد و بسیار نزدیکی امیرالمؤمنین ملا محمد عمر مجاهد (رح) بود و از سوی امیرالمؤمنین (رح) به منطقه های فرستاده می شد که طالبان دران جا با مشکلات مواجه می بودند.

هرگاه تورن اسماعیل خان در اواخر ماه اگست سال ۱۹۹۵م بر هلمند یورش برد و طالبان با مشکلات زیادی رو به رو شدند ، امیر المؤمنین (رح) ملا مشر را از میدان شهر به قندهار خواست و فرمان داد که خود را به گرشک (هلمند) برساند .

طالبان در جنگهای دلارام و بکوا نیروهای اسماعیل خان و عساکر کمکی احمد شاه مسعود را شکست فاش دادند ، همان بود که ولایت های فراه و هرات نیز  در مدت کوتاه از سوی طالبان فتح شد .

شهادت :

ملا مشر آخند پس از فتح هرات دوباره به خطوط کابل برگشت ، طالبان در سال ۱۳۷۴ه ق عملیات بزرگی را برای فتح کابل به راه انداختند ، این عملیات از ناحیهء غرب ، جنوب و جنوب شرق هم زمان آغاز شد ، طالبان از طرف جنوب شرق بسیار پیشرفت کردند ، چکری ، بند غازی و چندین مناطق دیگر را درین استقامت در کنترول خود درآوردند و از جانب شرق حتی به زندان پلچرخی رسیدند ، اما این عملیات طالبان پس ازینکه قومندان عمومی عملیات ملا مشر آخند در منطقهء قلعهء فتح الله به شهادت رسید ناتمام ماند ، به اساس گفته های شاهدان عینی چند تن طالبان در منطقهء مذکور در نتیجهء بمباران دشمن زیر مخروبه های ساختمان ها شدند ، ملا مشر آخند که مسئولیت عمومی جنگ را نیز به دوش داشت با چندین تن دیگر تلاش داشتند تا طالبان را از زیر مخروبه ها نجات بدهند ، اما خود شان در نتیجهء بمباران طیارات مسعود به شهادت رسیدند ، انا لله و انا الیه راجعون .

ویژگی های شخصیت شهید ملا مشر آخند :

شهید ملا مشر آخند دارای شخصیت عالی بود ، از یکسو به اخلاص ، تقوی ، عزم آهنین و توکل مجهز بود از سوی دیگر مزاج بسیار فقیرانه و بی تکلف داشت ، دوستان اش می گویند با وصف بسیار جدیت و قاطعیت دائماً خوشطبع بود و گاه گاه رفقاء را در وضعیت های بسیار دشوار با خوشطبعی خود روحیه می داد .

ملا محمد عیسی آخند می گوید : دلاوری و متانت ملا مشر آخند را در زمان جهاد بر ضد شوروی در جریان یک درگیری در منطقهء تازی ولایت زابل به چشم خود تماشا کردم ، در اثنای که درگیری شدید با عساکر شوروی جریان داشت ملا مشر آخند یگانه کسی بود که بدون کدم ترس و هراس پیش می رفت و بر عساکر شوروی حمله می کرد ، نیز یکبار ملا مشر آخند در یک عملیات چریکی در منطقهء دروازهء شکارپور شهر قندهار مستقیماً بر یک تانگ شوروی ها که یک عسکر روسی بر سر آن نشسته بود حمله کرد ، عسکر روسی را کشت ، سلاح وی را به غنیمت گرفت و تانگ را آتش زد .

جرات ، متانت و همت عالی ملا مشر آخند نه تنها در جهاد شوروی بلکه در تحریک اسلامی طالبان نیز بارها به مشاهده رسید ، وی همواره به دشوار ترین موضع نبرد می رسید و از همین سبب چندین بار زخمی نیز شد و بالاخره در حالی به شهادت رسید که مشغول نجات دهی رفقاء و همسنگران خود بود .

ملا محمد عیسی آخند می افزاید : مجاهدین در ابتداء به سلاح های سابقه و غیر اتومات جهاد می کردند ، اما هر گاه نخستین بار یک میل کلاشنکوف اتومات به جبههء قندهار آمد ، مسئول جبهه آن یک میل کلاشنکوف را به ملا مشر آخند داد ، زیرا  از همه زیادتر بر وی باور و اعتماد داشت و وی را مستحق سلاح خوب می دانست.

……………………………………..

نویسنده : قاری سعید // ترجمه : حبیبی سمنگانی

Related posts