تازه ترین ها

رسانه های مزدور همواره حقایق را مسخ می کنند

رسانه های مزدور همواره حقایق را مسخ می کنند

روز شنبه ، انفجار بزرگی در منطقهء حساس کابل ( ساختمان پیشین وزارت داخله ) رخ داد ، راپورها و صحنه های را که رسانه ها در مورد تلفات این انفجار به نشر رسانیدند بیش تر جعلی و دروغین بود ، رسانه های مغرض و استفاده جو به هدایت آقایان شان تا حد ممکن تلاش کردند قربانیان انفجار موتر بمب را مردم ملکی جلوه بدهند ، اما حقائق هرگز چنین نبود .

اگر خوانندگان گرامی منظره های واقعهء کابل را در گوگل سرچ بکنند این حقیقت را درک می کنند که بیشتر صحنه های را که رسانه های مزدور به نشر رسانیده اند از جنگهای سوریه است ، آن صحنه های است که مردم ملکی سوریه قربانی حملات وحشیانهء زمینی و هوایی امریکایی ها ، روسی ها و داعشی ها در طی دو سه سال اخیر شده اند .

همچنان چندی از تصاویری این واقعه در حقیقت منظره های حملهء مرگبار داعش در تظاهرات اهل تشیع در منطقهء دهمزنگ بود ، درین تصاویر سال ۲۰۱۷م نیز نوشته شده است ، اما رسانه های خود فروخته به گونهء پیهم این تصاویر دردناک را به واقعهء روز شنبه نسبت دادند .

چنانکه سخنگویان امارت اسلامی افغانستان اعلان کرده اند هدف حملهء روز شنبه هرگز مردم ملکی نبودند ، بلکه هدف آنعده مقامات و عساکر اردو و پولیس بودند که هر روز در ساختمان پیشین وزارت داخله گردهم می آمدند و از سوی وزارت مذکور برای آن ها  کارهای روزمره سپرده می شد .

ویب سایت انگلیسی بی بی سی تا نصف روز در خبر خود نوشته بود که محل نظامی و مقامات و افراد امنیتی هدفِ حمله بوده است ، اما هرگاه امریکایی ها فشار آوردند آن خبر را از صفحهء خود حذف کردند و تلفات نظامی را به ملکی تبدیل کردند ، دلیل اینکه چرا رسانه ها قربانیان حمله را با کمال دروغ و بی شرمی مردم ملکی جلوه دادند برای همگان روشن و هویدا است.

هفتهء گذشته حملهء که بر هوتل انتر کانتیننتل صورت گرفت شمار زیادی از اتباع امریکایی و دیگر کشورهای اشغالگر دران حمله از بین رفتند ، این حقیقت نیز به زودی برای هر کسی ثابت شد که استشهادیان چگونه در میان مردم ملکی و نظامی و داخلی و خارجی تفکیک کردند و از هر کسی پرسیدند که خارجی ها کجا هستند ، شاهدان عینی می گویند که هرگاه به استشهادی ها گفتیم که ما افغان  و مسلمان ها هستیم ما را چیزی نگفتند .

پس می توان گفت که کینه و قساوت امریکایی ها و مزدوران آنان پس از واقعهء هوتل انتر کانتیننتل به مراتب افزایش یافته است و برای اینکه همدردی امارت اسلامی افغانستان با ملت افغان را خدشه دار بسازند از روی یک دسیسه و برنامه کوشیدند قربانیان حملهء روز شنبه را که در برابر ساختمان پیشین وزارت داخله صورت گرفته بود مردم ملکی جلوه بدهند.

اما افغان ها باید به این حربه ها و دسیسه های دشمن متوجه باشند و در دام تبلیغات بی اساس گرفتار نشوند ، زیرا دشمن در آستانهء شکست و رسوایی تاریخی ایستاده است و جز اینکه اذهان مردم را اخلال و حقایق را مسخ بکند دیگر راهی ندارد.

Related posts