تازه ترین ها

دشمن شکست خود را با جعلکاری پنهان می سازد

دشمن شکست خود را با جعلکاری پنهان می سازد

اشغالگران و رژیم مزدور وقتاً بوقتاً بر ناتوانی خود خاک می اندازند و نیرو و توانایی واقعی خود را به مراتب بالاتر جلوه می دهند ، اما حملات کوبندهء اخیر کابل ضعف دشمن را یکبار دیگر برملا ساخت ، نیروهای دشمن هرگاه در کابل نمی توانند از جانهای خود حفاظت بکند ، پس در ولایات چگونه می توانند از حملات کوبندهء مجاهدین نجات یابند .

ارقام تلفات ملکی و منظره های که از سوی دشمن در  مورد حملهء اخیر کابل به نشر رسیده است هرگز ربطی با واقعیت ندارد ، دشمن توسط رسانه های کرایی و ژورنالستان مزدور خود منظره های  کشورهای دیگر را به این حمله نسبت دادند ، این حمله یک اقدام تصادفی و عاجل نبود ، بلکه مجاهدین با استفاده از افراد نفوذی خود وقت و محل این حمله را مشخص نمودند ، معلومات خود را تکمیل و بررسی کردند و سپس بر هدف خود حمله نمودند .

بی بی سی و بعضی رسانه های دیگر در نخستین ساعات حمله راپورهای را به نشر رسانیدند که تنها نظامیان هدف قرار گرفته اند ، اما بعدا آن ها راپورهای خود را حذف کردند و به نقل از سخنگویان رژیم خبرهای تلفات مردم ملکی را نشر نمودند .

امارت اسلامی افغانستان برای حفاظت جان ، مال و آبروی هم وطنان گرامی خود در برابر اشغالگران و مزدوران آنان مبارزه می کند ، پس چگونه خدا نخواسته بر ضد مردم مجاهد پرور خود اقدام می کند ، باید در برابر حیله و دسیسه های دشمن بیدار باشیم ، دشمن از راه های مختلف تلاش می کند مبارزه و مقاومت جهادی افغان ها را از بین ببرد و یا حد اقل ضعیف بسازد ، زیرا مقاومت که به سرکردگی امارت اسلامی افغانستان جریان دارد بسیاری از پلان های شوم دشمن را خنثی نمود و سد بزرگی در برابر سیاست استعماری امریکا تمام شد .

جعلکاری رژیم کابل چیزی تازه نیست ، چند وقت پیش ورقهای در غزنی پخش شد که گویا داعش مجاهدین امارت اسلامی افغانستان را هشدار داده است ، از همه پیش تر سخنگوی نظامی رژیم دولت وزیری در مورد این ورقها حرف زد و سپس رسانه های زر خرید خود را فرمان داد که ازین ورقها افسانه های بسازند و خوب نشر بکنند ، همچنان دشمن همواره در مورد اختلافات داخلی و بین الذاتی مجاهدین که هیچ رابطی با واقعیت ها ندارد برگه های جعلی را پخش می کند و سپس رسانه یی می سازد .

مردم افغانستان از دسیسه های دشمن بی خبر نیستند ، مردم از سال ها شاهدان عینی وحشت و جعلکاری دشمن هستند ، این اولین یا آخرین دسیسهء دشمن برای بدنامی مجاهدین نیست ، مردم مجاهدین رابسیار خوب می شناسند و به اساس آوازه های رسانه یی و منظره های جعلی بر مجاهدین گمان بد نمی کنند ، دشمن نمی تواند ناکامی خود را با جعلکاری مخفی بدارد و نه هم می تواند مردم را بر ضد مجاهدین به احساسات بیاورد .

Related posts